usługi budowlane

Okresowe kontrole budynków 

Bureau Veritas wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się rynku, proponuje usługę polegającą na przeglądach technicznych budynków i innych budowli dla ich prawidłowego utrzymania

Zapewnienie właściwego technicznego utrzymania obiektu spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego, co jest wymaganiem nie tylko obowiązującego prawa budowlanego, ale jest również koniecznością. W obecnie projektowanych budynkach, znajduje się duża liczba instalacji technicznych, stąd pojawia się potrzeba zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad tymi instalacjami. Wymaganym stało się, aby zatrudniać osoby posiadające odpowiednie doświadczenie z zakresu technicznego utrzymania budynków, które dzięki swojemu doświadczeniu będą dbały o prawidłowy ich stan. Zaniedbania w tej materii mogą powodować nie tylko straty finansowe dla właściciela lub zarządcy, ale w skrajnych przypadkach powodować odpowiedzialność karną.

Z punktu widzenia obowiązującego prawa budowlanego, na właścicielu lub zarządcy obiektu spoczywają obowiązki przeprowadzenia kontroli okresowych budynków.

RODZAJE KONTROLI OKRESOWYCH budynków:

 1. Roczna - polegająca na sprawdzenia stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz instalacji służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych spalinowych i wentylacyjnych).
 2. Pięcioletnia (co najmniej raz na pięć lat) - polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Kontroli podlega również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 3. Okresowa (dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz 30 listopada) -w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Zakres okresowej kontroli obiektu polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz instalacji służących ochronie środowiska i instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.
 4. Każdorazowa, w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych związanych z działaniem człowieka lub siły natury, takich jak: wyładowania, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na zbiornikach wodnych, pożary, powodzie, w których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego.

ZAPYTAJ O

USŁUGI

DLA TWOJEJ FIRMY

wyślij zapytanie

Jakie elementy zawiera protokół z okresowej konroli obiektu budowlanego tworzyny w ramach przeglądu technicznego budynków?

W trakcie przeprowadzanej kontroli, inspektor budowlany sporządza protokół, gdzie zamieszcza m.in następujące informacje:

 • datę przeprowadzenia kontroli;
 • imię i nazwisko a także nr uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane oraz jej podpis;
 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy;
 • określenie kontrolowanego obiektu;
 • zakres kontroli;
 • ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości jeżeli zostały stwierdzone;
 • zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
 • metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych;
 • zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

Przedstawiony powyżej katalog oczywiście nie jest katalogiem skończonym i zawsze właściciel ma prawo powiększyć jej zakres.

Usługa okresowych kontroli obiektów budowlanych kierowana jest do właścicieli lub zarządców budynków oraz budowli na terenie całego kraju. Bureau Veritas Polska proponuje długoterminową współpracę, obejmującą nie tylko wykonywanie okresowych kontroli i obowiązkowych przeglądów technicznych budynków, ale również pomoc w ustaleniu prawidłowej technologii napraw, ustalenia szacunkowego kosztu wykonania napraw i inne.

DLACZEGO BUREAU VERITAS?

Firma Bureau Veritas Polska posiada odpowiednie doświadczenie, obowiązkowe w utrzymaniu obiektów budowlanych. Zatrudniamy osoby z niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, dzięki którym, jakość świadczonej usługi jest na najwyższym poziome. Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby na podstawie przygotowanego protokołu, właściciel mógł swobodnie planować kolejne kroki w zakresie swojej nieruchomości.

Wypełnij formularz kontaktowy
Jak możemy Ci pomóc?
Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję wyboru

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

* Pola wymagane
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.