hsr bhp hse efektywność energetyczna

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

WSPARCIE Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I LINII PRODUKCYJNYCH

Rozwój technologii, trendy związane z neutralnością ekologiczną oraz drastycznie rosnące koszty związane z dostawą i sprzedażą energii, tak elektrycznej jak i cieplnej stawiają przed nami nowe wyzwania.

Przedsiębiorcy mierzą się z ciągłymi zmianami ustawodawczymi i rosnącymi kosztami energii, stają tym samym przed koniecznością zmodernizowania swojego przedsiębiorstwa, ale także podejścia.

Wychodząc naprzeciw naszym partnerom i klientom, BUREAU VERITAS polska zapewnia wsparcie w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków, przedsiębiorstw oraz linii produkcyjnych.

Zapewniając realizację szczegółowych audytów, analiz i ekspertyz. weryfikując zużycie i zapotrzebowanie energetyczne przedsiębiorstw, w celu osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Dlaczego Bureau Veritas?

 • Gwarantujemy wsparcie w dokładnej analizie energetycznej przedsiębiorstwa, w tym optymalizacji procesów produkcyjnych, odzysku ciepła odpadowego itp.,
 • Nasi doświadczeni audytorzy i eksperci zapewnią wszechstronne doradztwo energetyczne,
 • Nasze wsparcie pomoże świeżo spojrzeć na swoje przedsiębiorstwo i dokonać niezbędnych działań, minimalizujących koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Dzięki audytom efektywności energetycznej, firmy uzyskają niezbędne dokumenty pozwalające ubiegać się o białe certyfikaty, a co za tym idzie, realny zwrot kosztów poniesionych na modernizację,
 • Prowadzimy ciągły monitoring programów finansujących, zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i lokalnym.
Zakres wsparcia:

audyty ENERGETYCZNE

Audyty energetyczne to sposób na weryfikację stanu rzeczywistego zapotrzebowania firmy, na energię elektryczną, cieplną, chłód oraz możliwości jej poprawy, w stosunku do stanu bieżącego.

Ponad to audyty pozwalają zidentyfikować kierunek potencjalnych do przeprowadzenia inwestycji tak od strony CAPEX jak i OPEX.

W ramach naszych usług realizujemy Audyty Energetyczne:
 • Budynków
 • Przedsiębiorstw
 • Efektywności Energetycznej
W trakcie audytów Bureau Veritas Polska, analizuje i weryfikuje:
 • Ocenę istniejącego stanu technicznego
 • Obiektów, urządzenia i instalacje, w których zmniejszenie zużycia energii jest możliwe i dopuszczalne ze względów technicznych
 • Listy przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • Możliwe uprawnieninia, tworzenie ich wariantowych zestawów a następnie analiza efektów (oszczędności) energetycznych i ekonomicznych każdego wariantu
 • Obliczenia i zestawienia efektów przedsięwzięcia, a w tym:
  • określenie oszczędności energii finalnej w GJ/rok lub kWh/rok
  • określenie oszczędności kosztów energii w tys. zł/rok
  • określenie kosztu realizacji przedsięwzięcia
  • określenie czasu zwrotu nakładów poniesionych na przedsięwzięcie
  • Potencjalne zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), dla zwiększenia wydajności energetycznej budynków

EKSPERTYZY ENERGETYCZNE

Ekspertyzy energetyczne, są jednostkowymi analizami zakresów związanych z termomodernizacją obiektów i w ramach wzajemnej współpracy realizujemy je w zakresach:

 • Realizacji termomodernizacji obiektu (Ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, modernizacja stolarki okiennej etc.)
 • Wymiany opraw oświetleniowych
 • Modernizacji lub wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • Zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz możliwości ich montażu,
 • Weryfikacji zapotrzebowania na chłód i potencjalnej modernizacji urządzeń chłodniczych,
 • Zastosowania instalacji kogeneracyjnych i trigeneracyjnych
 • Wymiany źródeł ogrzewania w tym zastosowania pomp cieplnych.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
ZOBACZ WIĘCEJ 

Audyty efektywności energetycznej to kompleksowa analiza zrealizowanych lub planowanych do przeprowadzenia modernizacji, zakończona przygotowaniem raportu. Wynikiem Audytu jest określenie rocznej oszczędności energii końcowej [kWh/rok] na skutek realizacji przedsięwzięcia oraz przygotowanie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki w celu uzyskania świadectw efektywności energetycznej, bliżej kojarzonych jako „Białe Certyfikaty”.

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2166) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. Zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 956)

MONITORING PROGRAMÓW DOTACYJNYCH

W ramach wsparcia energetycznego oferujemy również indywidualne wyszukiwanie dotacji, subwencji, ulg i umorzeń, z których mogłoby skorzystać Twoje przedsiębiorstwo, w ramach poprawy efektywności energetycznej.

Dzięki rozproszonej strukturze, stale monitorujemy i realizujemy programy pojawiające się z ramienia:

 • EBI
 • Banków
 • Województw
 • Gmin

Kluczem dla nas jest zrozumienie potrzeb przedsiębiorstwa, by móc dopasować najlepsze rozwiązanie.

Wypełnij formularz kontaktowy
Jak możemy Ci pomóc?
Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję wyboru

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

* Pola wymagane
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.