Certyfikacja systemów transportowych

Certyfikacja systemów transportowych

STWÓRZ SYSTEMY TRANSPORTU, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ

Kolej i systemy transportu stanowią krwiobieg  utrzymujący ruch na świecie.

Aby usprawnić interoperacyjność, jakość i bezpieczeństwo tej ważnej infrastruktury, firma Bureau Veritas oferuje szeroki zakres usług certyfikacyjnych i ocen zgodności według międzynarodowych i lokalnych przepisów.

Osiągnij bezpieczeństwo i zgodność swoich systemów kolejowych i transportowych, dzięki współpracy partnerskiej z Bureau Veritas.

Oferta Bureau Veritas

  • Independent Safety Assessment (ISA – Niezależna Ocena Bezpieczeństwa) zgodnie z CENELEC 50126, 50128 i 50129
  • Certyfikacja poziomu SIL zgodnie CENELEC 50126, 50128 i 50129
  • Usługi jednostki notyfikowanej (Notified Body) zgodnie z STI/EN/UIC: certyfikacja systemów lub produktów
  • Certyfikacja zgodnie z International Railway Industry Standard (IRIS – Międzynarodowy Standard Przemysłu Kolejowego)
  • Certyfikacja systemów zarządzania w spawalnictwie dla producentów zgodnie z EN 15085

Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Bureau Veritas posiada duże doświadczenie w potwierdzaniu zgodności systemów, kontroli źródeł zasilania, stanowisk dowodzenia i systemów sygnalizacji. Od lokalnych systemów linii metra do szybkobieżnej kolei międzynarodowej.
  2. Dysponujemy specjalistami z sektora transportu na całym świecie, którzy znają i rozumieją lokalne i międzynarodowe przepisy i standardy.
  3. Bureau Veritas jest jednostką notyfikowaną dla większości obowiązujących przepisów.

Zapytaj o Certyfikację systemów transportowych dla Twojej firmy:

Dział Przemysłowy
+48 22 549 04 00, biuro@pl.bureauveritas.com