kariera

KSZTAŁTOWANIE LEPSZEGO MIEJSCA PRACY

Zatrudnianie ponad 75 000 pracowników w 140 różnych krajach sprawia, że nasza kadra pracownicza jest naszym najcenniejszym zasobem.

Zdrowie, bezpieczeństwo, samopoczucie i rozwój naszych pracowników są naszymi priorytetami.

Promując inkluzywne środowisko, staramy się Kształtować Lepsze Miejsce Pracy.

TWORZENIE WARTOŚCI

 • Zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetami w Bureau Veritas 
 • Rozwój kapitału ludzkiego przy stale rosnącej liczbie godzin szkoleń pracowniczych 
 • Kompleksowa struktura zgodna z wyzwaniami cyfrowymi i społecznymi
 • Rosnąca liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych
 • Monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu likwidację różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W 2020 r. na poziomie niekierowniczym stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 1,00 na podstawie danych z 74 krajów obejmujących 76% naszych pracowników1

1: W 2019 r. na poziomie niekierowniczym stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 1,02, na podstawie danych z 42 krajów obejmujących 67% naszych pracowników.

WKŁAD BUREAU VERITAS W CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ:
Image
cele onz 2


NASZE ZOBOWIĄZANIA

 • Zagwarantowanie każdemu pracownikowi bezpiecznego miejsca pracy: osiągnięcie wskaźnika wypadków - 0,26 (TAR2) do 2025
 • Osiągnięcie 35% udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych3 do 2025 roku
 • Osiągnięcie 35 godzin szkoleniowych na pracownika (rocznie) do 2025 roku
 • Wspieranie inkluzywnego środowiska w celu zapewnienia różnorodności
 • Zapewnienie środowiska umożliwiającego wszystkim pracownikom Bureau Veritas naukę i rozwój
 • Stałe podnoszenie kompetencji naszych pracowników 
 • Zwiększanie zaangażowania naszych pracowników poprzez badanie potrzeb i opinii na temat zarządzania oraz analizę informacji zwrotnych
 • Przestrzeganie Praw Człowieka
 • Walka z dyskryminacją

2: TAR: (Total Accident Rate) Wskaźnik wypadkowości ogółem (liczba wypadków z czasem straconym i bez czasu straconego x 200 000/liczba przepracowanych godzin).
3: Odsetek kobiet z poziomu III zespołów zarządczych (szczebel wewnętrzny, tj. stanowisko „kierownicze” lub „przywódcze”) w Grupie.

POZOSTAW SWÓJ ŚLAD W KSZTAŁTOWANIU ŚWIATA OPARTEGO NA ZAUFANIU

Co roku do Bureau Veritas dołącza 13 000 nowych pracowników. Dzięki naszym oddziałom w 140 różnych miejscach na całym świecie i ogromnym możliwościom rozwoju w kilkudziesięciu sektorach, oferujemy środowisko, w którym możesz nie tylko się rozwijać, ale w którym rozkwitnie Twój pełen potencjał.

Dowiedz się więcej

ODKRYJ LINIĘ USŁUG
BV GREEN LINE
ROZWIĄZAŃ DEDYKOWANYCH DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Sprawdź