BUREAU VERITAS STATEMENTS COVER

POLITYKA GRUPY
BUREAU VERITAS

Bureau Veritas ustanowiło kodeks postępowania oraz politykę firmy, aby zapewnić dobre praktyki w całej organizacji wraz z jej partnerami. Zasady te dotyczą wszystkich spółek zależnych i operacyjnych Grupy.

 • OŚWIADCZENIA FIRMY

  Odpowiedzialność społeczna biznesu

  Pobierz

  Oświadczenie w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

  Pobierz

  Kodeks etyki

  Pobierz

  Zobowiązanie na rzecz dywersyfikacji i różnorodności

  Pobierz

  Oświadczenie w sprawie ochrony środowiska

  Pobierz

  Oświadczenie w sprawie cyberbezpieczeństwa

  Pobierz

 • ZOBOWIĄZANIA i POLITYKA FIRMY

  DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ

   

  Obsługa klienta – polityka Grupy Bureau Veritas (EN)  

  Pobierz

  Polityka bezpieczeństwa informacji (EN)

  Pobierz

  Asekuracyjny plan bezpieczeństwa (EN)

  Pobierz

  Kodeks postępowania partnera biznesowego (PL)                

  Pobierz

  Polityka prywatności (PL)

  Pobierz

  CSR due diligence przed akwizycją (EN)

  Pobierz

  KWESTIE SPOŁECZNE

   

  Polityka praw człowieka (PL)

  Pobierz

  Zobowiązanie na rzecz dywersyfikacji i integracji (PL)

  Pobierz

  Wartości i oczekiwania wobec przywództwa (EN)

  Pobierz

  Kardynalne zasady bezpieczeństwa (EN)

  Pobierz

  Polityka dotycząca obywatelstwa korporacyjnego i filantropii (EN)

  Pobierz

  Ochrona danych osobowych (EN)

  Pobierz

  Rozwój oraz polityka zarządzania talentami (EN)

  Pobierz

  Polityka pozyskiwania talentów (EN)

  Pobierz

  Polityka nominacji do I i II poziomu zespołów zarządczych (EN)

  Pobierz

  Polityka przeciwdziałania molestowaniu (EN)

  Pobierz

  Polityka reprezentacji pracowników (EN)

  Pobierz

  Polityka elastyczności (EN)

  Pobierz

  Polityka dobrostanu pracowników Bureau Veritas (EN)

  Pobierz

  NASZ EKOSYTSEM

   

  Operacyjna polityka ekoefektywności (EN)

  Pobierz

  Podręcznik wymagań HSSE dla podwykonawców (EN)

  Pobierz