eco

KSZTAŁTOWANIE LEPSZYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH

Od prawie 200 lat etyka jest podstawą naszego sposobu prowadzenia działalności.

Jest motorem bezstronności i uczciwości w naszych codziennych działaniach.

Kształtowanie LEPSZYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH ma fundamentalne znaczenie dla promowania odpowiedzialnego postępu, ochrony praw człowieka i tworzenia środowiska opartego na zaufaniu.

W Bureau Veritas staramy się wspierać naszych klientów w procesie tworzenia zrównoważonej wartości oraz w ochronie ich marki.

TWORZENIE WARTOŚCI

  • Etyka: absolutna wartość w Bureau Veritas i podstawa marki
  • Szkolenia naszych pracowników w zakresie etyki biznesu i zgodności z przepisami: nasz cel to osiągnięcie 99% pracowników przeszkolonych zgodnie z Kodeksem Etycznym do 2025 r.
  • W Bureau Veritas stosujemy zasady, które wykorzystujemy w codziennej pracy z naszymi klientami
  • System zgłaszania nieprawidłowości online, telefonicznie lub mailowo dostępny zarówno dla pracowników, jak i partnerów biznesowych
WKŁAD BUREAU VERITAS W CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ: 
Image
cel ONZ 16

NASZE ZOBOWIĄZANIA

  • Ciągłe kształtowanie odpowiednich usług TIC dla klientów i społeczeństwa, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju łańcuchów dostaw i oceny zgodności w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Utrzymanie wysokich standardów etycznych
  • Angażowanie naszych interesariuszy w Grupowy program CSR
  • Przestrzeganie Praw Człowieka
  • Walka z korupcją

ODKRYJ LINIĘ USŁUG
BV GREEN LINE
ROZWIĄZAŃ DEDYKOWANYCH DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Sprawdź