Press release

Nowe narzędzie do liczenia śladu węglowego

cze. 8 2020

Bureau Veritas Polska wspólnie z Diaphane Software opracowały narzędzie do obliczania śladu węglowego czyli emisji gazów cieplarnianych. Carbon Footprint Calculator - to rozwiązanie dedykowane w pierwszej kolejności polskim firmom i organizacjom chcącym monitorować własne emisje i ograniczać wpływ swej działalności na klimat.
 

Przygotowane przez Bureau Veritas Polska i Diaphane Software narzędzie to spersonalizowane rozwiązanie pozwalające zrozumieć firmom, w jaki sposób generują ślad węglowy i pomagające im w samodzielnym monitorowaniu emisji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases - GHG).

Bureau Veritas Polska odpowiadając na globalne trendy, potrzeby firm, klientów i innych interesariuszy w obszarze zrównoważonego rozwoju uruchomiło Dział Zrównoważonego Rozwoju w którym realizuje m.in. usługi z zakresu śladu węglowego. Obliczenie emisji gazów cieplarnianych w firmie składa się z określenia celu projektu, wyznaczenia granic obliczeń, identyfikacji źródeł emisji gazów cieplarnianych, rozpoznania źródeł danych pozwalających określić wielkość emisji oraz określenia metodologii obliczeń. W całym procesie najbardziej czasochłonną czynnością jest zbieranie danych, a już szczególnie ma to miejsce w dużych spółkach czy grupach kapitałowych. Kolejnym wyzwaniem jest agregacja danych przekazywanych przez poszczególne osoby, działy, spółki. Dodatkowo dotychczas ślad węglowy był wyznaczany przez firmy raz w roku. Przyszłe wymagania Unii Europejskiej zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie czy planie Finansowania Zrównoważonego Wzrostu Gospodarczego spowodują, że monitorowanie śladu węglowego będzie musiało odbywać się częściej, aby móc sprawdzać realizację celów redukcyjnych w ciągu roku. Odpowiedzią na wyzwania związane z gromadzeniem danych i wykonywania na nich analiz jest platforma Diaphane Software.

Diaphane Software jest autorem platformy technologicznej, umożliwiającej zbieranie informacji o wielkościach emisji i porównywanie ich w dowolnym okresie: miesięcznym, rocznym, etc. Dzięki ciągłemu monitorowaniu śladu węglowego firmy zyskują wiedzę w jakim miejscu i czasie emisje rosną bądź spadają, co na to wpływa i mogą przedsięwziąć odpowiednie działania. Narzędzie jest intuicyjne i wygodne w obsłudze. Wystarczy dostęp do internetu poprzez dowolne urządzenie: laptop, tablet, telefon by połączyć się z systemem stworzonym przez Diaphane Software.

„Z racji naszej działalności mamy do czynienia z raportami niefinansowymi, tworzymy m.in. systemy do automatyzacji zbierania do nich danych. Spółki z rozwiniętych rynków kapitałowych w swoich raportach rocznych zawierają informacje o emisjach gazów cieplarnianych, generowaniu śladu węglowego, a także o działaniach, jakie podejmują bądź zamierzają podjąć by minimalizować negatywny wpływ swej aktywności na środowisko. Mówiąc inaczej chcą świadomie zarządzać swoim wpływem, a do tego potrzebne jest narzędzie, które umożliwi częste jego mierzenie. W Polsce, ślad węglowy, jego liczenie i umieszczanie w rocznych raportach niefinansowych kwestii klimatycznych jest dużym wyzwaniem, gdyż wyliczanie śladu węglowego bez odpowiedniego narzędzia jest procesem bardzo żmudnym i pracochłonnym. Na Zachodzie i w samej Unii Europejskiej – jak wiemy – te tematy są traktowanie bardzo poważnie, zarówno na etapie legislacyjnym, administracyjnym, jak i biznesowym. Wiele polskich przedsiębiorstw niestety nie docenia wagi tego problemu, a powinny jak najszybciej nadrobić dystans do firm z rozwiniętych rynków kapitałowych, ponieważ wpływa to bardzo negatywnie na ich konkurencyjność. Krajowe firmy powinny przede wszystkim nauczyć się liczyć swój ślad węglowy, a w drugiej kolejności zacząć realizować działania ograniczające ich negatywny wpływ na środowisko. Mając na co dzień – tak jak Bureau Veritas Polska  – do czynienia z rynkami kapitałowymi i obserwując jak wygląda sytuacja, postanowiliśmy stworzyć rozwiązanie, które znacząco ułatwi rodzimym przedsiębiorcom śledzenie i analizowanie emisji gazów cieplarnianych oraz zrozumienie, które obszary swej aktywności mogą i powinni poprawić by przestać przyczyniać się do pogłębiania kryzysu klimatycznego” – mówi Wojciech Głownia, CEO, Diaphane Software.

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) jest sumą całkowitej emisji gazów cieplarnianych wygenerowanych przez organizację, produkt, wydarzenie czy osobę. Obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych wyrażone w ekwiwalencie CO2. Gazy te, powstałe głównie ze spalania paliw kopalnych, produkcji i hodowli rolnej, procesów technologicznych przyczyniają się do ocieplenia klimatu co prowadzi do zwiększenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, wichury, powodzie, co prowadzi do wielu negatywnych zmian w gospodarce i życiu społecznym. W perspektywie kolejnych dekad może być źródłem negatywnych zmian, jak choćby migracje wywołane utrudnionym dostępem do wody pitnej czy żywności, dlatego ogólnoświatowym celem jest zatrzymanie zmian klimatu na jeszcze bezpiecznym poziomie poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku.

„W ubiegłym roku razem z naszymi partnerami, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i Fundacją Standardów Raportowania, przedstawiliśmy raport pokazujący jak spółki giełdowe podchodzą do kwestii klimatycznych i w jaki sposób komunikują je w swoich raportach niefinansowych. Było to pierwsze tego typu badanie świadomości klimatycznej podmiotów skupionych na rynku kapitałowym w Polsce i o ile nam wiadomo, unikalne w skali międzynarodowej. Wnioski płynące z badania obejmującego lata 2017 i 2018 nie były budujące. Jedynie nieco ponad 30% przedsiębiorstw raportowało, mniej lub bardziej precyzyjnie, emisję gazów cieplarnianych, tylko 10% spółek zakomunikowało polityki klimatyczne, a tylko ok. 2% określiło mierzalne cele związane z redukcją emisji. Ten raport był wartością samą w sobie, ponieważ jako pierwszy w Polsce wykazał niską świadomość klimatyczną polskich spółek. Mam nadzieję, że  wpłynął na zmianę sposobu myślenia zarządzających spółkami. Nasz wspólny projekt z Diaphane Software jest kolejnym krokiem, a opracowane przez nas narzędzie przyczyni się do bardziej świadomego podchodzenia przez firmy do palącego problemu, jakim są zmiany klimatyczne” – mówi Witold Dżugan, dyrektor certyfikacji Bureau Veritas Polska.

Image
Diaphane (mniejszy)
Partner projektu CARBON FOOTPRINT CALCULATOR

https://diaphanesoftware.com/