sustainability

Certyfikacja
KZR INiG 

KZR INiG to polski system certyfikacji łańcucha dostaw produkcji biopaliw, ciepła, chłodu i energii elektrycznej.

Certyfikacji w tym systemie podlegają surowce rolne oraz materiały odpadowe służące do produkcji biopaliw, ciepła i energii elektrycznej. System skierowany jest do wszystkich podmiotów występujących w łańcuchu dostaw, począwszy od producentów pierwotnych poprzez przetwórców biomasy, aż po producentów końcowych.

Certyfikacja według KZR INIG obejmuje głównie:

 • Pierwsze punkty zbiórki biomasy roślinnej (FGP), w tym producentów rolnych
 • Punkty skupu pozostałości i odpadów (rolnych/ leśnych/ innych)
 • Zakłady przetwórstwa np. olejarnie, cukrownie, gorzelnie, wytwórców RDF/ pre-RDF
 • Wytwórców biokomponentów
 • Wytwórców energii elektrycznej, ciepła i chłodu
 • Instalacje wytwórcze będące uczestnikami systemu EU ETS
 • Firmy handlowe.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY OFERTY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
KZR INiG jest wzajemnie rozpoznawalny z innymi systemami zrównoważonego rozwoju takimi jak: ISCC/ REDCert/ SURE

Certyfikacja na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju stanowi potwierdzenie spełnienia wymagań Dyrektyw RED II, a także wymagań dla biomasy wykorzystywanej do spalania w instalacjach EU ETS.

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI BIOMASY, BIOPALIW, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I CHŁODU

 • Gwarancja, iż biomasa, a także produkowane z nich biopaliwa, energia elektryczna i ciepło są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów unijnych w świetle wymagań zrównoważonego rozwoju
 • Możliwość określenia wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych dla produkowanych biopaliw/ energii elektrycznej, produkcji i ciepła
 • Dostęp do rynków europejskich, które wymagają potwierdzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy oraz jej produktów

DLACZEGO BUREAU VERITAS?

 1. Doświadczenie w certyfikacji Zrównoważonego Rozwoju 
 2. Centrum kompetencyjne w Polsce 
 3. Eksperci w liczeniu GHG 
 4. Doświadczeni audytorzy 
 5. Biegła znajomość branży paliwowej i energetycznej w Polsce i na świecie 
 6. Silny udział w rynku certyfikacji systemów zrównoważonego rozwoju
 7. Globalna obecność

Decyzją Komisji Europejskiej standard KZR INiG otrzymał pozytywną ocenę w rozszerzonym zakresie – biomasy leśnej

Oznacza to iż biomasa leśna oraz pozostałości leśne certyfikowane w systemie KZR INiG będą w pełni uznawane przez inne systemy zrównoważonego rozwoju, a także przez Państwa Wspólnoty Europejskiej, zarówno w odniesieniu do EU ETS, jak i Dyrektywy RED II. Pozwoli to na spełnienie wymagań prawnych, które zaczną od 2023 obowiązywać nie tylko w Polsce, lecz również w krajach partnerów handlowych.