Motoryzacja

Certyfikacja TISAX®

STANDARD AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

Cyfryzacja w motoryzacji napędza potrzebę proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Certyfikacja TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) potwierdza spełnienie rygorystycznych wymagań branżowych i umożliwia zademonstrowanie, że przetwarzane przez  Państwa dane i informacje zewnętrzne są zarządzane odpowiedzialny i bezpieczny sposób.

W przemyśle motoryzacyjnym i wśród podmiotów współpracujących z tym sektorem w całym ”cyklu życia” pojazdów (od projektowania i testowania, po walidację, homologację, produkcję i usługi posprzedażowe), każdego dnia powstaje i wymienia się ogromną ilość danych.

Dla usługodawców i dostawców w branży motoryzacyjnej coraz większym wyzwaniem staje się zarządzanie ryzykiem cyfrowym oraz zapewnienie szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania po zdarzeniach powodujących zakłócenia również w kontekście wymagań TISAX®.

Bureau Veritas jest jedną z niewielu jednostek certyfikujących na świecie upoważnionych do realizacji oceny zgodności systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ze standardem TISAX®.  Podstawą oceny TISAX® są wymagania zawarte w katalogu VDA-ISA, który został przygotowany w oparciu o wymagania międzynarodowej normy ISO 27001 z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów specyficznych dla sektora motoryzacyjnego.

GŁÓWNE KORZYŚCI działania zgodnie z wymaganiami TISAX®

 • WZROST

  poprzez ugruntowanie obecnych i rozwój nowych relacji biznesowych

 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

  poprzez możliwość uniknięcia wielokrotnych audytów bezpieczeństwa informacji ze strony klientów

 • BEZPIECZEŃSTWO

  poprzez system zarządzania umożliwiający zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa informacji i cyber-atakom

 • WZMOCNIENIE ZAUFANIA KLIENTÓW

  poprzez przyjęcie kompleksowego podejścia do ochrony danych

 • IDENTYFIKACJA I OGRANICZENIE RYZYKA

  poprzez ustanowienie procedur zarządzania ryzykiem

 • WYRÓŻNIENIE

  na podstawie oceny jednej z wiodących jednostek certyfikujących przemysłu motoryzacyjnego

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Paweł BOROWICZ I Sales & Development Manager

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

TISAX ®: WIODĄCY NA ŚWIECIE STANDARD ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI w branży MOTORYZACYJNej

Od dostawców w przemyśle motoryzacyjnym oczekuje się spełnienia kryteriów koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w całym łańcuchu dostaw. Globalne koncerny motoryzacyjne coraz częściej wymagają od swoich kontrahentów przedstawienia obiektywnych dowodów, potwierdzających spełnienie tych kryteriów. TISAX®, którego twórcą i właścicielem jest Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) jest obecnie wiodącym i wzajemnie uznawanym mechanizmem oceny i wymiany bezpieczeństwa informacji.

IDENTYFIKACJA I OGRANICZANIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI w kontekście certyfikacji TISAX®

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji mają zasadnicze znaczenie dla ograniczania ryzyka naruszenia bezpieczeństwa i ataków cybernetycznych. Regularne oceny w ramach certyfikacji TISAX® przeprowadzane przez Bureau Veritas pomagają w identyfikacji obszarów ryzyka na podstawie standardowych wymagań. Identyfikowane są również potencjalne obszary doskonalenia, co pozwala na podjęcie natychmiastowych działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji.

ZWIĘKSZENIE ZAUFANIA KLIENTÓW

Certyfikacja TISAX® umożliwia zademonstrowanie klientom swojej zdolności do zarządzania bezpieczeństwem informacji. W ten sposób oceny realizowane przez Bureau Veritas pomagają zwiększyć zaufanie i ogólne zadowolenie klientów.

GLOBALNA SIEĆ AUDYTORÓW TISAX®

Jako światowy lider usług certyfikacyjnych, Bureau Veritas korzysta z wiedzy specjalistycznej w sektorze motoryzacyjnym, rozległej sieci wykwalifikowanych audytorów oraz doświadczenia w dostarczaniu certyfikatów Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych dla firm na całym świecie, w różnych branżach.

TISAX® jest marką stowarzyszenia ENX. Bureau Veritas jest formalnie uznawane przez stowarzyszenie ENX do przeprowadzania oceny audytowej TISAX®


szkoleniA:

Wdrażanie systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie ze standardem TISAX®