globalny program certyfikacji

Firmy globalne

Rozwiązuj wyzwania w spójny sposób

Międzynarodowe firmy przyjmują dziś nowe podejście oparte na zrównoważonym wzroście i odpowiedzialności społecznej.

Firma Bureau Veritas Certification opracowała innowacyjne i dopasowane do potrzeb usługi, żeby spełnić ciągle zmieniające się potrzeby.