farma wiatrowa

INSPEKCJE TURBIN WIATROWYCH

WSPARCIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wraz z innymi odnawialnymi źródłami energii, energia wiatrowa odgrywa kluczową rolę w formach wytwarzania energii elektrycznej wspieranych przez transformację energetyczną.

Ze względu na stale rosnące w ostatnich latach osiągi turbin wiatrowych (WTG), dla produkcji energii elektrycznej kluczowe znaczenie ma osiągnięcie wysokiej technicznej dostępności i zachowanie długotrwałej sprawności elektrowni wiatrowej.

Kontrole techniczne są wymagane w celu wykrycia wszelkich uszkodzeń na wczesnym etapie instalacji i użytkowania turbiny wiatrowej, a także w celu ich zapobiegania. Ubezpieczyciele uznali potrzebę przeprowadzania inspekcji technicznych turbin wiatrowych i wymagają regularnych, niezależnych kontroli ich stanu. Ponadto organy zatwierdzające od wielu lat domagają się okresowych kontroli farm wiatrowych.

Bureau Veritas oferuje swoim klientom niezależne inspekcje w trakcie całego okresu funkcjonowania farmy wiatrowej, aby umożliwić jej bezpieczną i efektywną eksploatację. Celem jest maksymalizacja produkcji energii poprzez uniknięcie utraty przychodów z powodu przestojów.

ZAPYTAJ O

USŁUGI

DLA TWOJEJ FIRMY

WYŚLIJ ZAPYTANIE

KORZYŚCI INSPEKCJI TURBIN WIATROWYCH:

 • USPRAWNIENIE

  dostępności technicznej

 • ZMNIEJSZENIE

  zagrożeń technicznych związanych z bezpieczeństwem

 • ZGODNOŚĆ

  z wymogami urzędowymi

 • UTRZYMANIE

  ochrony ubezpieczeniowej

Co składa się na kontrolę sprawności elektrowni wiatrowej?

Kontrola przed uruchomieniem

W fazie budowy rzeczoznawca Bureau Veritas sprawdza postęp budowy i zgodność ze wszystkimi niezbędnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i dyrektyw oraz umowy kupna i podsumowuje je w kompleksowym raporcie.


Kontrola rozruchowa

Podczas szczegółowej kontroli technicznej wszystkie zainstalowane komponenty są rejestrowane i porównywane z dokumentami zakupu, dokumentami zatwierdzenia i certyfikacji. Ponadto określany i oceniany jest stan zbudowanej turbiny wiatrowej  i sprawności elektrowni wiatrowej. Na podstawie kontroli rzeczoznawca może złożyć oświadczenie o użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

Przegląd przed zakończeniem okresu gwarancyjnego Bureau Veritas dostarcza szczegółową, niezależną ekspertyzę dotyczącą stanu turbiny wiatrowej w ramach przeglądu technicznego przed końcem umownie uzgodnionego okresu gwarancyjnego. Użytkownik może w ten sposób dochodzić wszelkich roszczeń z tytułu wad od producenta.

Inspekcja stanu technicznego

Ubezpieczyciele wymagają kompleksowego przeglądu wszystkich elementów składowych turbiny wiatrowej w regularnych odstępach czasu. Dla użytkownika ten rodzaj kontroli daje możliwość wykrycia szkody na wczesnym etapie, a tym samym uniknięcia lub utrzymania na jak najniższym poziomie wszelkich roszczeń ubezpieczeniowych, które w miarę możliwości nie mogą zostać zaspokojone.

Inspekcja łopat wirnika

W fazie eksploatacji naprawy łopat mogą stać się przyczyną znaczącego wzrostu kosztów eksploatacji wirnika turbiny wiatrowej mogą stanowić przyczynę powstania znacznych kosztów napraw. Aby uniknąć wysokich kosztów naprawy, Bureau Veritas za pomocą nowoczesnych środków  przeprowadza kontrolę łopat. Wyniki są podsumowane w szczegółowym raporcie.

Wideo-endoskopia

Jako bardzo obciążony element, przekładnia turbiny wiatrowej ma ogromne znaczenie dla ekonomicznego sukcesu projektu energetyki wiatrowej. W optymalnym przypadku, przekładnia może być używana przez cały okres eksploatacji systemu. Aby to zapewnić, konieczne jest zidentyfikowanie wszelkich anomalii na wczesnym etapie. Bureau Veritas używa wideo-endoskopu do szczegółowej kontroli stanu przekładni, aby w razie potrzeby można było we właściwym czasie podjąć odpowiednie działania.

Zakres inspekcji turbin wiatrowych: 

 • Kontrola przed uruchomieniem
 • Kontrole gwarancyjne
 • Kontrole okresowe zarówno na lądzie, jak
  i na morzu
 • Badania i przeglądy stanu technicznego turbin wiatrowych
 • Inspekcja łopat wirnika
 • Wideo-endoskopia przekładni i generatora
 • Monitorowanie stanu (CMS)
 • Rotor balance inspections
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • NDT

Usługi komplementarne: