energetyka

NADZÓR BUDOWLANY
TURBIN WIATROWYCH

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W FAZIE BUDOWY PROJEKTÓW Z ZAKRESU ENERGETYKI WIATROWEJ

W takcie budowy projektów z zakresu energetyki wiatrowej celem jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa – od dostarczenia turbiny wiatrowej, poprzez jej prawidłowy montaż, aż po budowę „pod klucz“ i odbiór obiektu. Oferowane profesjonalne usługi są dostosowane do danej wielkości i złożoności projektu, jak również do specyficznych lokalnych przepisów.

KORZYŚCI NADZORU BUDOWLANEgo:

 • OCHRONA INWESTYCJI

  Najlepsze możliwe wykorzystanie dostępnych zasobów i optymalizacja efektywności kapitałowej

 • EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

  Oszczędność czasu i kosztów oraz zapewnienie długoterminowej jakości

 • ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z BEZPIECZEŃSTWEM

  Zmniejszenie występowania odchyleń technicznych poprzez kontrolę jakości w fazie budowy

 • BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE

  Zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz wytycznymi

ZAPYTAJ O

USŁUGI

DLA TWOJEJ FIRMY

Wyślij zapytanie

Kompleksowa obsługa projEKTu

 • Nadzór inwestorski przy budowie turbin wiatrowych
 • Inżynier kontraktu
 • Tworzenie koncepcji bezpieczeństwa (HSE)
 • Kontrola przed uruchomieniem turbin wiatrowych

Usługi komplemenTArne: