Image
Inicjatywa Zrównoważone Leśnictwo

BRIGAID wspiera innowacje z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatycznym

BRIGAID – projekt Komisji Europejskiej na lata 2016-2020 zakłada wypracowanie skutecznych, innowacyjnych narzędzi do ograniczania niekorzystnych zmian klimatycznych i ich następstw. Bureau Veritas Polska już od kilkunastu miesięcy uczestniczy w tym programie – naszym głównym zadaniem jest zaprojektowanie narzędzi do oceny innowacji w obszarze zmian klimatu, następnie ich weryfikacja i nadzór nad wdrożeniem.

BRIGAID to 4-letni projekt finansowany ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Łączny budżet, tego największego w historii Unii programu w zakresie badań naukowych i innowacji, obowiązującego w latach 2014-2020 wynosi ponad 77 mld euro.

Celem BRIGAID jest wypracowanie skutecznych rozwiązań i narzędzi, które pomogą przeciwdziałać zmianom klimatycznym w postaci ekstremalnych warunków pogodowych, pożarów i susz, dotykającym w coraz większym stopniu także Europę.

Komisja Europejska, pod której pieczą odbywa się ten projekt, chce wypełnić lukę jaka istnieje między innowatorami, wynalazcami, naukowcami a zastosowaniem ich potencjalnie korzystnych pomysłów i rozwiązań na rynku. To powszechne zjawisko, że autorzy często bardzo innowacyjnych rozwiązań mają kłopot w odnalezieniu się w rzeczywistości rynkowej, biznesowej, w pozyskaniu środków na swoje badania czy we wdrożeniu ich na rynku. BRIGAID ma im w tym pomóc. W trakcie trwania programu w 2020 roku wyłonione zostanie około 100 innowacji, które zależnie od zaawansowania poszczególnych projektów otrzymają odpowiednie wsparcie, od kwestii finansowania do pomocy w organizacji modelu biznesowego i przełożenia na rzeczywiste rynkowe zastosowania.

Bureau Veritas uczestniczy na każdym etapie: oceniamy co się sprawdza, jakie wsparcie jest najlepsze, jakie są najlepsze metody oceny innowacji. Po zakończeniu programu przekazujemy Komisji Europejskiej gotowy model współpracy biznesowej: narzędzia oceny danego projektu, wypracowane zasady wsparcia (postępowania). W efekcie – wyłonione projekty mają być najbardziej rokującymi i korzystnymi rozwiązaniami, dzięki którym już w niedalekiej przyszłości możliwe będzie skuteczniejsze redukowanie negatywnych skutków zmian klimatycznych. 

 

Justyna
Wysocka-Golec

Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju

Bureau Veritas

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne, których jesteśmy świadkami, są coraz częstsze i wyraźniejsze. Zmiany klimatu podlegają stałemu monitorowaniu przez Komisję Europejską, która dostrzega ogromną potrzebę przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz ich ekologicznym, społecznym i ekonomicznym następstwom. Stąd unijny program BRIGAID, którego celem jest systemowe wsparcie rozwoju innowacyjnych narzędzi w walce z tymi anomaliami oraz wypracowanie stałych i korzystnych rozwiązań systemowych, które będą pomocne w następnych latach w ocenie i wyborze przez KE, administrację i wszystkich zainteresowanych, kolejnych projektów.

Aktualnie trwa ostatni nabór innowacji. Projekty mogą być zgłaszane do 15 sierpnia 2018. Do tej pory nie odnotowano żadnych projektów z Polski, a przecież Polacy są bardzo przedsiębiorczy i innowacyjni. Ze swojej strony serdecznie zapraszam polskich innowatorów, pomysłodawców do zaangażowania się w ten program. Mam nadzieję, że nasze rodzime pomysły, rozwiązania pomogą w przeciwdziałaniu i niwelowaniu negatywnych zjawisk w zakresie zmian klimatu.

 

Jednym z celów projektu BRIGAID jest wypracowanie uniwersalnego narzędzia oceny i selekcji innowacji ograniczających negatywne skutki zmian klimatu. Bureau Veritas Polska odpowiada za część dotyczącą oceny wpływu innowacji na ograniczanie ich śladu węglowego oraz aspektów związanych z efektywnością energetyczną oraz innych elementów na styku  energetyki i klimatu.

Po zaprojektowaniu odpowiednich rozwiązań konieczne jest sprawdzenie ich działania w warunkach rzeczywistych. O wyborze polskiego oddziału Grupy Bureau Veritas przez Komisję Europejską zadecydowało duże doświadczenie i wiedza polskich ekspertów firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekologii.


POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?