Monitoring lotnych związków organicznych

Certyfikacja urządzeń ciśnieniowych
Dyrektywa PED

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO OD SAMEGO POCZĄTKU Z BEZPIECZNYMI URZĄDZENIAMI CIŚNIENIOWYMI

Dyrektywa PED – urządzenia ciśnieniowe

Aby móc sprzedawać urządzenia ciśnieniowe za granicą, musisz posiadać odpowiedni certyfikat. Na rynkach Unii Europejskiej, obowiązkowe jest przestrzeganie PED (Dyrektywy ciśnieniowej) (Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych).
 
W Stanach Zjednoczonych, przepisy ASME Boiler and Pressure Vessel Code (Kodeks ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych) określa zasady dotyczące projektowania, produkcji i inspekcji kotłów oraz zbiorników ciśnieniowych.
 
Na wszystkich rynkach Świata, urządzenia ciśnieniowe takie jak zbiorniki, rury i ich akcesoria, a także sposób montażu oraz pozostałe aspekty bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych podlegają ścisłym regulacjom.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Certyfikacja urządzeń ciśnieniowych – Dyrektywa PED

Bureau Veritas posiada uprawnienia do wydawania certyfikacji dla tych urządzeń niemal na całym świecie. Oferujemy szeroki zakres usług:

  • przegląd dokumentacji technicznej
  • zatwierdzanie procedur
  • ocena materiałów
  • ocena kwalifikacji spawaczy i operatorów
  • wykonywanie badań nieniszczących (NDT)
  • ocena systemów jakości i kontrola wykonania
  • nadzór podczas procesu produkcji
  • obserwacja testów końcowych

Dlaczego Bureau Veritas?

Bureau Veritas jest jednostką notyfikowaną dla większości obowiązujących przepisów, łącznie z Dyrektywą ciśnieniową PED, ASME i IBR.