Certyfikacja systemów zarządzania

Audyt dostawców i sieci

Przekazywanie wartości twojej spółki całemu łańcuchowi dostaw

W dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce, sukces Twojej organizacji jest ściśle powiązany z jakością łańcucha dostaw. W celu zachowania pozytywnego wizerunku marki, Twoja organizacja i jej udziałowcy muszą mieć pewność, że poziom jakości w całym łańcuchu dostaw spełnia standardy jakości Twojej firmy.

Nasze usługi

  • Dopasowane do potrzeb audyty dostawców

Nasze dopasowane do potrzeb audyty dostawców to efektywny sposób na monitorowanie łańcucha dostaw w Twojej firmie i uzyskanie pewności, że wszyscy dostawcy działają w sposób zgodny ze standardami jakości, polityką i procedurami obowiązującymi w Twojej fimie.

 

  • Oceny Dostawców "AIM Progress"

Spółki odpowiedzialne za duże marki obradowały wspólnie podczas międzynarodowego forum AIM Progress*, w celu wspierania systemów odpowiedzialnego zaopatrzenia i zrównoważonej produkcji.

Wynikiem dla całego sektora łańcucha dostaw było opracowanie usprawnionego procesu audytowego, w ramach którego wykorzystuje się jednolite metody oceny oraz udostępnione w internecie dane dotyczące Odpowiedzialności Społecznej dostawców.

Dzięki swojemu dogłębnemu doświadczeniu we współpracy z wytwórcami w branży detalicznej oraz globalnej sieci wysoko wykwalifikowanych audytorów, spółka Bureau Veritas Certification została wybrana do roli monitorowania ocen AIM Progress.

 

Sprawdź naszą ofertę audytów pod kątem odpowiedzialności społecznej.  

 

*Association des Industries de Marque - Europejskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych