globalny program certyfikacji

Globalny Program Certyfikacji

W obliczu wyzwania jakim jest posiadanie systemów zarządzania w wielu zakładach lub jednostkach, dzisiejsze międzynarodowe spółki potrzebują efektywnego pod względem kosztów rozwiązania, które zapewnia lepszą kontrolę operacyjną i ujednolicone podejście do procesów.

Czym jest globalny program certyfikacji?

Globalny program certyfikacji jest zarządzany globalnie i centralnie, często przez jeden organ certyfikacyjny.

Istnieje szereg typów Globalnych Programów Certyfikacji:

 • Site-by-site Certification (certyfikacja każdego zakładu)
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania: jeden system zarządzania dla wielu aspektów działania operacyjnego, aby spełnić wymogi kilku standardów systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc.)
 • Multi-Sites Certification (certyfikacja wielozakładowa): różne zakłady z ujednoliconym systemem zarządzania monitorowanym przez audyty wewnętrzne
 • Możliwe jest także uzyskanie certyfikacji zarówno wielozakładowej jak i zintegrowanej

 

Dlaczego warto zdecydować się na Globalny System Certyfikacji?

Zastosowanie Globalnego Programu Certyfikacji niesie za sobą trzy podstawowe korzyści:

 • Spójność

Spójne podejście do audytów i wspólne standardy sprawozdawczości

 • Analiza porównawcza

Analiza porównawcza wszystkich zakładów poprzez centralny, całościowy przegląd działalności, w celu podkreślenia dobrych praktyk jak również obszarów do poprawy w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko.

 • Zmniejszenie kosztów i oszczędność czasu

Optymalizacja ilości wykonywanych audytów, skutkująca zmniejszeniem kosztów audytu i 10 do 30%.

schemat certyfikacji globalnej

Dlaczego warto wybrać Bureau Veritas Certification?

 • Jeden głos, jeden zespół   

Od menedżeraprojektu do audytora i pracowników administracji, jesteśmy jednolitym zespołem dostosowanym do Twoich potrzeb i oddelegowanym do pracy dla Twojej firmy. Nasz zespół ściśle współpracuje z klientem w celu lepszego zarządzania procesem wykonania projektu.

 

project organization

 • Specjalnie stworzona platforma internetowa klienta

Nasza platforma BVNet oferuje naszemu klientowi jednolite zabezpieczone miejsce dostępu, umożliwiające kontrolę statusu projektu w każdej chwili i w każdym miejscu.  

Dzięki BVNet, możesz osiągnąć maksymalną wydajność i optymalną komunikację podczas wykonywania projektu poprzez:

 • zarządzanie przepływem informacji
 • poprawę koordynacji
 • przewidywanie rozwiązań

Platforma umożliwia udostępnianie dokumentów, sprawozdań, informacji kontaktowych i wszelkich innych informacji związanych z projektem w trybie online.

Platforma BVNet jest dostępna dla naszych klientów, partnerów i pracowników.

 • Globalna sieć świadcząca lokalne usługi

Dzięki sieci ponad 5700 audytorów w 140 stu krajach, oferujemy naszym klientom wyjątkowe połączenie międzynarodowej i lokalnej wiedzy eksperckiej, zapewniające spójny poziom usług bez względu na lokalizację.   

 • Bezkonkurencyjna wiedza ekspercka we wszystkich sektorach

Nasza globalna sieć audytorów posiada szeroką wiedzę dotyczącą konkretnych branży i sektorów, lokalnych przepisów prawa, rynków oraz języków.

 • Udokumentowane doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi firmami posiadającymi wiele zakładów i oddziałów