voc

OPERATUS - system kontroli towarów

Nasi klienci mają dostęp do systemu OPERATUS®, w którym na bieżąco wprowadzane są wyniki prowadzanych inspekcji. Dane wprowadzane są przez pracowników (tzw. surveyorów) bezpośrednio zaangażowanych w czynności rzeczoznawczo-kontrolne. Nasza usługa jest w pełni transparentna i zapewnia natychmiastowy dostęp do uzyskanych wyników:

  • Zleceniodawca (właściciel wyników kontroli) ma stały dostęp do danych źródłowych.    
  • Informacje o towarze są stale dostępne on-line, docierają więc do ich właściciela zawsze na czas. 
  • Zleceniodawca poznaje opinię bezpośredniego wykonawcy kontroli.
  • Ryzyko pomyłek i zniekształceń jest znacznie ograniczone.
OPERATUS® - 6 filarów
Image
01

Real Time Enterprise

Podmioty używające systemu OPERATUS® działają jako RTE (Real Time Enterprise), co oznacza, że każdy zalogowany użytkownik, może w czasie rzeczywistym (on-line), w zakresie mu przysługującym, obserwować działania pozostałych. Jeżeli np. dostawca dostarczający do portu towar zaawizuje swoją dostawę / pojazd w systemie, to w tym samym czasie wszyscy pozostali uczestnicy, którzy mają uprawnienia do tej konkretnej dostawy, np. odbiorca, magazyn, terminal, firma transportowa, spedytor...itd. zobaczą w systemie ten pojazd wraz z jego aktualnym statusem.
 

Image
02

System Automatycznych Powiadomień

System przewiduje możliwość automatycznych powiadomień, poprzez e-mail lub sms, poszczególnych użytkowników o zmianach zachodzących w systemie dotyczących obiektów, które ich interesują (np.: ‘dostawa dotarła do miejsca przeznaczenia’, lub: 'zakończono kontrolę jakościową towaru'... itp.)
 

Image
03

Zasoby Bazodanowe

System zawiera znaczne zasoby bazodanowe, które wciąż są rozwijane. Dysponuje m.in.: obszerną bazą danych pojazdów, statków oraz innych środków transportu (ok 50 tys. pozycji), miejscowości w Polsce (ponad 40 tys. pozycji), magazynów portowych, wag, urządzeń przeładunkowych itd.
 

Image
04

Zarządzanie Czynnościami Rzeczoznawczo-kontrolnymi

W module zarządzającym czynnościami rzeczoznawczo-kontrolnymi system umożliwia zleceniodawcy stałą obserwację w czasie rzeczywistym wszystkich czynności kontrolnych przeprowadzanych na jego towarze. W tym min.: kontrola ważenia, pobieranie próbek, sporządzanie próbek, archiwizacja próbek, kontrola czystości pomieszczeń ładunkowych, pomiary objętościowe zbiorników (statkowych, lądowych), pomiary zanurzenia statku, plombowanie i rozplombowane, tally, kontrola stanu towaru, dokumentacja fotograficzna itd. Praca w systemie OPERATUS® oparta jest na sprawach, tzw. files, których kolejne statusy oznaczają etap obsługi danego zlecenia i są także stale widoczne dla zleceniodawcy.
 

Image
05

Zarządzanie Środkami Transportu

Moduł zarządzania środkami transportu umożliwia stałą obserwację (w czasie rzeczywistym) poszczególnych pojazdów lub statków oraz ich statusów tj. etapów ich transportu i/lub obsługi w miejscu za/wyładunku. O poszczególnych statusach (etapach) system może wysyłać odpowiednie powiadomienia do zainteresowanych uczestników obrotu.
 

Image
06

Moduł Magazynowy

Moduł magazynowy umożliwia użytkownikom systemu, w zakresie ich uprawnień, transparentny dostęp do magazynów i ich pod-obszarów oraz składowanych w nich partiach towaru, z podziałem na właścicieli, ich konta magazynowe, klasy towaru itd. System rejestruje operacje wyjścia, wejścia, przesunięcia i przeksięgowania i na bieżąco bilansuje poszczególne partie towaru w nim składowane, pod względem ilości i jakości. OPERATUS® może współpracować z już istniejącymi systemami zapewniając, w sprzyjających okolicznościach, płynny import i/lub eksport danych.

 

Wypełnij formularz kontaktowy
Jak możemy Ci pomóc?
Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję wyboru

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

* Pola wymagane