Press release

Pierwszy certyfikat KZR INiG dla firmy z branży tartacznej w Polsce

paź. 13 2021
Polski system KZR INiG służący certyfikacji biopaliw i biopłynów od 1 lipca 2021 roku obejmuje także swoim zakresem biomasę stałą (w tym biomasę leśną), wykorzystywaną na cele energetyczne w instalacjach powyżej 20 MW.

Bureau Veritas przeprowadziło pierwszą w Polsce weryfikację KZR INiG dla branży leśnej, dla Tartaku Gałka – lidera w produkcji deski paletowej. Od początku 2022 roku, w myśl wytycznych dyrektywy RED II, certyfikacja będzie wymagana dla wszystkich podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą biomasy na cele energetyczne i ciepłownicze.

System KZR INiG jest polskim systemem certyfikacji umożliwiającym podmiotom wykazanie zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju. System na polskim rynku zadebiutował 6 lat temu. Jego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie. Standard KZR INiG znajduje się na liście systemów certyfikacji uznanych przez Komisję Europejską i ma zasięg globalny, co oznacza, że certyfikaty wydane w ramach tego systemu są równoważne i uznawane przez inne systemy certyfikacji z tego obszaru. Obecnie system KZR INiG obejmuje wymagania najnowszej dyrektywy 2018/2001 (RED II), tym samym rozszerzając się od 1 lipca 2021 roku o możliwość certyfikacji biomasy i biogazu wszystkim podmiotom występującym w łańcuchu produkcji paliw z biomasy – od etapu pozyskania surowca do momentu finalnego wykorzystania, uwzględniając wszelkie etapy pośrednie w łańcuchu dostaw.

„KZR INiG jest równoważny w stosunku do innych rozpoznawalnych systemów zrównoważonego rozwoju, takich jak ISCC EU czy REDCert EU. Co więc wpływa na jego rosnącą popularność w Polsce? Wydaje mi się, że duże znaczenie ma fakt, że jest to nasz rodzimy system certyfikacji, co z pewnością przyczynia się do jego wyboru przez polskich przedsiębiorców. Ponadto standard ten jest napisany w języku polskim, co pozwala w szybszy sposób wdrożyć i skutecznie realizować zainteresowanym stronom wymagania w nim zawarte. Tartak Gałka z Małopolski, jeden z większych tartaków w kraju, którego certyfikację w oparciu o system KZR INiG przeprowadziliśmy niedawno, to przykład firmy, która uważnie obserwuje sytuację i z wyprzedzeniem reaguje na wyzwania współczesnego świata i rynku. Już od 1 stycznia 2022 roku w myśl obowiązującej dyrektywy RED II posiadanie jednego z certyfikatów w obszarze biomasy na cele energetyczne i ciepłownicze stanie się obowiązujące dla wszystkich podmiotów działających w tej branży” – mówi Piotr Wojciechowski,  kierownik produktu KZR INiG oraz wieloletni audytor branży rolno-spożywczej i biopaliw w Bureau Veritas Polska.

Bureau Veritas Polska jest jedną z pięciu jednostek certyfikujących, która posiada kompetencje zatwierdzone przez Instytut Nafty i Gazu w zakresie certyfikacji biopaliw i biopłynów oraz paliw z biomasy. Tartak Gałka jest pierwszym tartakiem w Polsce, który otrzymał certyfikat na zgodność z systemem zrównoważonego rozwoju KZR INiG. Była to także jedna z pierwszych w Polsce certyfikacji w obszarze biomasy leśnej.

Czytaj więcej na temat CERTYFIKACJI SYSTEMÓW BIOPALIW