Certyfikacja systemów biopaliw

Certyfikacja systemów biopaliw

BIOPALIWA, WYMAGANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wymagania zrównoważonego rozwoju w stosunku do produkcji biopaliw/ biokomponentów i biopłynów zostały po raz pierwszy wprowadzone Dyrektywą 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w skrócie zwaną RED.

W Polsce, implementacja zapisów Dyrektywy RED dokonała się wejściem w życie Ustawy z dnia 21 marca 2014 roku o Zmianie Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych ustaw.
Ustawa ta reguluje działalność podmiotów w zakresie wprowadzania rynek krajowy biokomponentów/ biopaliw ciekłych, które mają być użyte do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

WERYFIKACJA BIOMASY I BIOPALIW

Zrównoważony charakter biomasy można ocenić w oparciu o konkretne wymogi, uwzględnione w dobrowolnych systemach certyfikacji. Czyni się to z pomocą audytów, wykonywanych przez niezależne organy certyfikacji. Certyfikacja rzepaku powinna objąć cały łańcuch dostaw, od producenta biomasy do dystrybutora końcowego biopaliw na rynku EU.

W myśl Ustawy obowiązkowej certyfikacji podlegają podmioty wykonujące działalność w zakresie:

 • wytwarzania biokomponentów (zakłady produkujące bioetanol i estry metylowe kwasów tłuszczowych)
 • przetwarzania biomasy (olejarnie, gorzelnie, zakłady wytwarzające kwasy tłuszczowe lub inne surowce do produkcji bioetanolu i estrów metylowych kwasów tłuszczowych)
 • zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy (firmy skupowe, handlowe z magazynami lub bez magazynów, obracające surowcami do produkcji biokomponentów/biopaliw oraz gotowymi biokomponentami/ biopaliwami)
Do 1 października 2014 roku systemy zrównoważonego rozwoju były dobrowolne, od tej daty każdy wyżej wymieniony podmiot musi posiadać WAŻNY CERTYFIKAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Korzyści z certyfikacji biomasy 

 1. Weryfikacja biomasy i biopaliw jest wymogiem, który trzeba spełnić, aby uzyskać dostęp do rynków europejskich, a w przypadku dystrybutorów biopaliw - aby korzystać z ulg podatkowych wprowadzonych w państwach członkowskich UE.
 2. Weryfikacja w ramach zatwierdzonych systemów takich jak ISCC EU lub KZR INiG daje niezależną gwarancję, że produkty są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów unijnych.
 3. Certyfikowana biomasa może być również wykorzystywana do innych celów, np. w przemyśle spożywczym.

Certyfikat KZR INiG, Certyfikat REDCert, Certyfikat ISCC

Aktualnie, w Polsce funkcjonują trzy najbardziej rozpoznawalne Systemy Zrównoważonego Rozwoju:

KZR INiG - system opracowany w Polsce przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Rodzaj biomasy objętej systemem KZR INiG: biomasa uprawiana i zbierana na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytwarzane na terytorium Wspólnoty. Rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o certyfikat: wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

REDCert EU - system opracowany w Niemczech. Odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej w Wspólnocie oraz na Ukrainie i Białorusi. Rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o certyfikat: wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

ISCC EU - system opracowany w Niemczech. Odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej na świecie. Rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o certyfikat: wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw ISCC EU, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Doświadczenie w certyfikacji Zrównoważonego Rozwoju od 2010 roku będącego początkiem istnienia Systemów Zrównoważonego Rozwoju.
 2. Centrum kompetencyjne w Polsce - maksymalne, możliwe skrócenie czasu oczekiwania na certyfikat.
 3. Eksperci w liczeniu GHG - znajomość zasad obliczeń i weryfikacji emisji GHG dla każdego uczestnika łańcucha produkcyjnego, w tym transportu.
 4. Doświadczeni audytorzy - praktyczna znajomość specyfiki sektora branży rolnej i biopaliwowej, w tym biegła znajomość uregulowań prawnych. Gwarancja wysokich kwalifikacji oraz partnerskiego podejścia w czasie audytu.
 5. Biegła znajomość branży paliwowej w Polsce i na świecie - poparta referencjami zarówno z obszaru certyfikacji jak i specjalistycznych usług inżynierskich dla sektora naftowo-gazowego w Polsce.
 6. Członkostwo w branżowych organizacjach.
 7. Silny udział w rynku certyfikacji systemów zrównoważonego rozwoju, zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz, zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.
 8. Globalna obecność oraz gwarancja jednolitego standardu audytów, na całym świecie.

Zapytaj o szczegóły oferty:

Joanna Borowiec, Piotr Kosznik

joanna.borowiec@pl.bureauveritas.com, piotr.kosznik@pl.bureauveritas.com

KTO MOŻE WYDAWAĆ CERTYFIKATY?

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju mogą być wydawane tylko i wyłącznie przez Jednostki Certyfikujące posiadające uznanie Administratora Systemu Zrównoważonego Rozwoju i wpisane do Rejestru Agencji Rynku Rolnego.

KIM JEST ADMINISTRATOR SYSTEMU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Administrator Systemu Zrównoważonego Rozwoju jest Właścicielem Systemu Zrównoważonego Rozwoju, który został uznany przez Komisję Europejską.