food chain

News

Opublikowano 7. wersję IFS Food

paź. 13 2020

6 października br. została opublikowana nowa,7 wersja standardu IFS, dostosowana do obowiązujących wymagań GFSI, FSMA i przepisów UE.

Zmiany dotyczą listy kontrolnej (checklist), protokołu certyfikacji jak również formy raportowania.

Najważniejsze zmiany w IFS v. 7

  • Audyt staje się oceną, podkreślając podejście do produktów i procesów IFS zgodnie z ISO / IEC 17065;
  • Większy nacisk na ocenę na miejscu;
  • Doprecyzowanie systemu oceny B;  
  • Wprowadzenie niezapowiedzianych ocen w cyklu 3 letnim;
  • Obowiązek posiadania przez audytowanego ważnego GLN (globalny numer lokalizacji);
  • Kultura bezpieczeństwa żywności została włączona do wymagań standardu;
  • Nowa definicja outsourcingu oraz konieczność podkreślenia w zakresie oceny produktów handlowych;
  • Dostosowanie do ogólnych zasad higieny żywności Kodeksu i włączenie kilku wymagań FSMA w obszarze HACCP.
Dodano 12 nowych wymagań w liście kontrolnej, w obszarach:

Odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla;  Przegląd zarządzania;  Zakupy (outsourcing – 3 nowe wymogi);  Produkcja i magazyn; Czyszczenie i dezynfekcja; Ograniczanie ryzyka ciał obcych: zanieczyszczenie fizyczne;  Monitorowanie i kontrola szkodników: infrastruktura terenu i szkodniki ; Identyfikowalność: wyniki testów i zapisy ; Oszustwa związane z żywnością: odpowiedzialność;  Plan ochrony żywności.

Oceny IFS Food w wersji 7 można dokonywać od 1 marca 2021 r. Wdrożenie stanie się obowiązkowe dla wszystkich certyfikowanych firm od 1 lipca 2021 r.

Katarzyna Kostrzewa
Audytor wiodący i ekspert techniczny ICC Food PL
Bureau Veritas Polska

Pobierz standard: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/download-standards?item=4128

POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?