Press release

BRC Global Standard for Packaging Materials – wersja 6.

lut. 11 2020

W sierpniu 2019r., BRC GS opublikowało nową, 6. wersję  BRC GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING MATERIALS, która ma zastosowane dla wszystkich audytów realizowanych od 1 lutego 2020r.

Opracowanie wersji 6. poprzedziły szerokie konsultacje mające na celu zrozumienie wymagań zainteresowanych stron. Informacje zostały opracowane i przeanalizowane przez grupy robocze złożone z zainteresowanych podmiotów międzynarodowych reprezentujących producentów żywności, sprzedawców detalicznych, firmy z sektora gastronomicznego, jednostki certyfikujące i niezależnych ekspertów technicznych.

BRC Global Standard dla materiałów opakowaniowych został opublikowany po raz pierwszy w 2001 roku z myślą o ochronie konsumenta poprzez zapewnienie wspólnej certyfikacji dla firm dostarczających opakowania i materiały opakowaniowe do żywności.

Od tego czasu standard jest regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlić najnowszy stan wiedzy na temat bezpieczeństwa produktów. Obecnie jest stosowany na całym świecie, nie tylko przez producentów opakowań do żywności, ale także przez producentów opakowań mających różnorodne zastosowania na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.

Certyfikat zgodności ze standardem jest uznawany przez wielu właścicieli marek, sprzedawców detalicznych, firmy świadczące usługi gastronomiczne i producentów na całym świecie podczas oceny możliwości ich dostawców.

CO NOWEGO W WERSJI 6.?


Kluczowe zagadnienia pozostają integralną częścią standardu, np.:

 • zaspokojenie potrzeb sprzedawców detalicznych i właścicieli marek w celu zmniejszenia obciążeń związanych z audytem;
 • lepsze rozpoznanie różnorodności przemysłu opakowaniowego i wymagań klientów;
 • zachęcanie do większej transparentności i identyfikowalności w łańcuchu dostaw; oraz
 • zachęcanie do przyjęcia Standardu jako środka poprawy bezpieczeństwa produktów w małych zakładach i obiektach, w których procesy są jeszcze w fazie rozwoju.

Niniejsza 6. wersja skupia się na:

 • usprawnieniu procesów stosowanych przez systemy zarządzania jakością w kontroli opakowań drukowanych oraz poprzez podejście oparte na analizie zagrożeń i ryzyka;
 • dalszym zapewnianiu spójności procesu audytu na całym świecie;
 • znaczeniu kultury bezpieczeństwa i jakości produktu w dążeniu do poprawy transparentności i spójności w całym łańcuchu dostaw żywności;
 • uproszczeniu wymogów higienicznych opartych wyłącznie na ryzyku;
 • wprowadzeniu nowej podstawowej klauzuli, działań naprawczych
  i zapobiegawczych, w celu rozwiązania problemów i zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia;
 • wprowadzeniu, w oparciu o ryzyko, mikrobiologicznego programu monitorowania środowiska; oraz
 • uproszczeniu programu niezapowiedzianej kontroli.

Wymogi zawarte w wersji 6. zostały zmienione w stosunku do wymogów zawartych w poprzednich wersjach. Nadal kładzie się nacisk na zaangażowanie kierownictwa, program bezpieczeństwa produktów oparty na analizie zagrożeń i ryzyka oraz wspierający system zarządzania jakością. Celem jest ukierunkowanie audytu na wdrożenie dobrych praktyk produkcyjnych w obszarach produkcji, przy jednoczesnym uznaniu różnorodności i wielkości branży opakowań oraz umiejętności wymaganych do przeprowadzenia audytu.

Kopie elektroniczne BRC Global Standard for Packaging Materials można uzyskać bezpłatnie pod  adresem: https://www.brcbookshop.com/bookshop/food-safety/c-24/c-70

Aby dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji BRC zapraszamy na stronę:

https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-brc

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności:

https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie-kategoria/zywnosc/otwarte/