ECO ©Adobestock

ISO 26000 - przewodnik ESG dla firm 

NAJBARDZIEJ WYGODNY I KLAROWNY PRZEWODNIK TWORZENIA STRATEGII ESG  (ANG. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE) DLA FIRM

esg JAKO wyznacznik jakości i konkurencyjności w biznesie

Do niedawna pokazywanie na zewnątrz społecznej odpowiedzialności biznesu dotyczyło wyłącznie nielicznych firm, które rozumiały nadchodzące zmiany i chciały pochwalić się swoim osiągnięciami na tym gruncie. 

Dziś od firm oczekuje się większej odpowiedzialności społecznej i prowadzenia działalności w oparciu o zaangażowany rozwój i szacunek dla środowiska naturalnego.

Konieczność transparentnej komunikacji tych wartości jest coraz częściej wymagana przez otoczenie biznesowe: klientów, inwestorów, partnerów biznesowych, ale także samych pracowników.

W perspektywie najbliższych lat kwestie zrównoważonego rozwoju oraz CSR będą stanowić główny wyznacznik jakości i konkurencyjności w biznesie. Tym bardziej, że zmiany przepisów i prawa, od kilku lat zapowiadane przez Komisję Europejską sprawią, że raportowanie społecznej odpowiedzialności stanie się obowiązkowe dla większej liczby przedsiębiorstw.  

Od początku 2023 roku już nie tylko największe firmy, zatrudniające powyżej 500 pracowników i notowane na giełdach, będą objęte tą regulacją. Stanie się to koniecznością dla przedsiębiorstw znacznie mniejszych.

W Polsce, z poczatkiem 2023r. obowiązkiem złożenia rocznego raportu niefinansowego z zakresu CSR zostanie objętych 30-40% firm ze wszystkich branż, czyli ponad 6000 podmiotów.  

ZAPYTAJ O OFERTĘ 

POZNAJ PRZEWODNIK ESG DLA FIRM

Wiadomość
Wypełnij formularz kontaktowy
Jak możemy Ci pomóc?
Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję wyboru

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

* Pola wymagane

NORMA ISO 26000 - INTUICYJNY MANUAL CSR

Międzynarodowa norma ISO 26000, opracowana ponad 10 lat temu przez około 450 ekspertów z 99 krajów, konsekwentnie zyskiwała na znaczeniu i obecnie jest jedną z najlepiej znanych i najchętniej stosowanych norm ISO. Jest swoistym przewodnikiem zawierającym zalecenia i wskazówki dla firm i organizacji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i tworzenia długoterminowych strategii CSR.

ISO 26000 nie jest normą przeznaczoną do certyfikacji ani normą systemu zarządzania. Jest natomiast bardzo klarownym, intuicyjnym oraz uniwersalnym narzędziem, które ułatwia weryfikację własnych dotychczasowych działań CSR i budowanie długofalowych strategii w zakresie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności niezależnie od charakteru i skali prowadzonej działalności.

  JAKIE KORZYŚCI DAJE ISO 26000?

  Analiza efektywności przeprowadzana zgodnie z normą ISO 26000 pozwala ocenić działalność przedsiębiorstwa, jak również wskazać jego najbardziej wymagające obszary w zakresie zachowań odpowiedzialnych społecznie. Dzięki tej normie  opracowanie strategii ESG i zarządzanie wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi w firmie jest o wiele prostsze. Ponadto rzeczywiste działania CSR podjęte w ramach ISO 26000 mają wpływ na:

  • przewagę konkurencyjną
  • wizerunek organizacji i budowanie jej długofalowej wiarygodności
  • zdolność pozyskiwania i utrzymywania pracowników, udziałowców i klientów
  • morale, zaangażowanie i wydajności pracowników
  • opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów społeczności finansowej
  • relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, partnerami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje

  Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Bureau Veritas jako światowy lider branży certyfikacyjnej od lat świadczy usługi certyfikacyjne w zakresie CSR dla firm.
  2. Jesteśmy zaangażowani w propagowanie odpowiedzialności społecznej polskiego biznesu i liczenie śladu węglowego.
  3. Od lat badamy i weryfikujemy zaangażowanie społeczne polskich przedsiębiorstw, zarówno tych największych, notowanych na GPW, jak i małych, rodzinnych firm.
  4. Raporty CSR, które pomagamy opracowywać jako niezależny, zewnętrzny podmiot, zajmują wysokie pozycje w konkursach raportów społecznych i zrównoważonego rozwoju.
  5. Obecność w 140 krajach pozwala zapewnić jednocześnie międzynarodową wiedzę i doświadczenie oraz znajomość warunków lokalnych.
  6. Globalnie zatrudniamy prawie 5 tys. profesjonalnych audytorów. W Polsce dysponujemy kilkudziesięcioosobowym zespołem ekspertów oraz sprawdzonymi narzędziami gwarantującymi szybką, sprawną i kompleksową ocenę Państwa systemów.
  7. Jesteśmy cenieni za profesjonalizm, szybkość działania oraz partnerskie podejście do pracy, dzięki czemu budujemy długotrwałe relacje z naszymi klientami.