certyfikacja BRC

Certyfikacja
BRC GS

UDOWODNIJ, ŻE TWOJE PRODUKTY SĄ BEZPIECZNE I NIE ZAGRAŻAJĄ ŻYCIU I ZDROWIU KONSUMENTÓW

Kogo obowiązuje BRC Global Standard?

Brytyjska organizacja BRC (British Retail Consortium), działająca od 1998 roku, skupiająca brytyjskie, skandynawskie, duńskie i holenderskie sieci hipermarketów opracowała standardy dla:

 • producentów żywności (BRC GS Food)
 • operatorów logistycznych (BRC GS Storage & Distribution)
 • producentów opakowań (BRC GS Standard for Packaging Materials)
 • producentów wyrobów gospodarstwa domowego i kosmetyków oraz innych produktów nie będących oraz żywnością ani opakowaniami (BRC GS Consumer Products)
 • dostarczających im produkty tzw. „marki własnej”
 • pośredników i agentów ( BRC GS Agents  and Brokers).

Rodzina standardów BRC GS

 1. BRC GS Food zawiera wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności („marki własnej”) oraz określa zasady audytowania. Łączy zasady GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania.
 2. BRCGS Standard for Packaging Materials stawia wymagania wobec producentów opakowań, materiałów opakowaniowych przeznaczonych przede wszystkim dla żywności, jak również producentów opakowań o innym przeznaczeniu. Są to głównie wymagania w zakresie higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania  jakością. BRCGS Standard for Packaging Materials został stworzony przez British Retail Consortium (BRC GS) i  Institute  of  Packaging  (IoP)  w  roku  2001.
 3. BRC GS Storage & Distribution podaje wymagania dotyczące składowania, dystrybucji i sprzedaży hurtowej oraz zlecanych usług w zakresie paczkowanych i sprzedawanych luzem wyrobów spożywczych, materiałów opakowaniowych i towarów konsumpcyjnych.
 4. BRC GS Consumer Products skierowany jest do producentów artykułów typu „non-food” (np.: producentów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków, tekstyliów, szkła, itp.) przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego.
 5. BRC GS Agents and Brokers stosowany w przypadku firm, które nie produkują, przetwarzają, nie pakują oraz nie przechowują w ich własnych obiektach lub zakładach żywności, a jedynie kupują, sprzedają produkty.

Kroki w procesie certyfikacji brc GS

 1. Certyfikat BRC GS przyznaje się konkretnemu zakładowi produkcyjnemu na 12 lub 6 miesięcy licząc od daty jego przyznania w zależności od uzyskanego poziomu.
 2. Maksymalny czas od daty audytu do przyznania certyfikatu to 42 dni.
 3. Podczas audytu oceniany jest poziom spełnienia wymagań standardu BRC GS. Brak spełnienia wymagań oznacza niezgodność. Poziom niezgodności audytor określa na podstawie wagi i ryzyka w oparciu o zebrane dowody.
 4. Raport oraz dowody działań korygujących są weryfikowane podczas przeglądu technicznego przez kierownictwo jednostki certyfikacyjnej, które ostatecznie podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu i poziomie oceny (A, B, C lub D). Oceny A , B , C ( w przypadku 1 dużej niezgodność) są pozytywne, certyfikat BRC GS jest przyznawany. Natomiast przy ocenie C (w tym 2 duże niezgodności) oraz D wymagany jest audyt ponowny w terminie do 28 dni potwierdzający zamknięcie niezgodności, a także zwiększona częstotliwość ponownych audytów z „co 12 miesięcy” na „co 6”. Ocena poniżej D skutkuje  nieprzyznaniem  certyfikatu.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Największa w Polsce ilość wydanych certyfikatów BRC GS we wszystkich sektorach rynku spożywczego.
 2. Doświadczenie w certyfikacji BRC GS od 2003 roku. Aktywny członek BRC GS. Bureau Veritas posiada globalne akredytacje (UKAS, COFRAC, DAR) na wszystkie normy i standardy dla żywności oraz polską PCA na certyfikację BRC GS Food.