Testowanie i certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego

Przesył energii elektrycznej

Zmiany w sposobie generowania energii elektrycznej mają istotny wpływ na sieci energetyczne. Pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami podczas procesu tworzenia nowej infrastruktury sieciowej.

Wyzwanie

Zaspokojenie zmieniających się potrzeb w zakresie sieci energetycznych

Sposób generowania mocy drastycznie się zmienia w miarę jak niskoemisyjna kogeneracja rozproszona napędza rozwój zaawansowanych, wzajemnie połączonych sieci energetycznych, a integracja międzyregionalna staje się coraz ważniejsza. Wszystko to wymaga opracowania nowych strategii w zakresie inwestycji oraz konserwacji. Przedsiębiorstwa działające jako operator systemu przesyłowego muszą nadążać za zmieniającymi się potrzebami sieci energetycznej poprzez działania takie jak inwestowanie w nowe linie przesyłowe czy modernizacja technologii i wydłużanie żywotności obecnie istniejących sieci. Muszą także upewniać się, że ich sieci energetyczne spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i zgodności.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Rozwiązanie

Świadczone przez nas usługi pomagają naszym klientom budować i utrzymywać sieci energetyczne, jednocześnie pomagając im zaspokoić zapotrzebowanie ich kraju na bezpieczne dostawy.

  • USŁUGI CAPEX

Zapewniamy usługi CAPEX w całym spektrum projektu, aby pomóc naszym klientom w zoptymalizowaniu zwrotu z inwestycji. Oferowana przez nas pomoc w zarządzaniu projektami oraz usługi nadzoru budowlanego i QA/QC są zaprojektowane tak, aby płynnie przeprowadzić użytkownika przez proces modernizacji sieci przesyłowej.

  • USŁUGI OPEX

Świadczymy usługi OPEX, w ramach których wykorzystujemy narzędzia i technologie cyfrowe w celu usprawnienia procesów kontroli i konserwacji istniejących sieci przesyłowych.

INSPEKCJE INSTALACJI PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Szeroki zakres świadczonych przez nas usług inspekcji instalacji przesyłania energii elektrycznej umożliwia naszym klientom spełnienie wszelkich międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności. 

powiązane usługi