Pracownicy BV

Poznaj nasze historie

Image
Witold Dżugan

 Witold Dżugan

  Dyrektor Certyfikacji
  Członek Zarządu

 

To nas zobowiązuje do prowadzenia działalności w rzetelny i bezstronny sposób i do ochrony naszych wartości. Nie możemy poddawać się naciskom ze strony klienta – a takie się zdarzają - i zawsze musimy zachowywać się etycznie, zapewnić niezależność i bezstronność naszych ocen, a jednocześnie traktować wszystkich z szacunkiem. Idealny audytor to osoba, która potrafi w profesjonalny, spokojny i rzeczowy sposób przekazać klientowi pozytywne, ale również często krytyczne uwagi, a przez to zainicjować poprawę procesów i wyrobów klienta, także ograniczyć ryzyka na które może być narażony. Takie podejście jest podstawą zadowolenia klientów i naszych długotrwałych, pozytywnych relacji. Wbrew pozorom nie zawsze jest to łatwe,tym bardziej, że audyt to zwykle dość stresujące – dla obu stron – ćwiczenie. Mam jednak przekonanie, że jest to praca, która daje dużo satysfakcji, szczególnie wtedy, kiedy udaje się pomóc klientom w rozwiązaniu ich problemów.

 

Image
Artur Sroka

 Artur Sroka

  Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu i Budownictwa
  Członek Zarządu

 

Pochodną szacunku do każdego człowieka są kluczowe zasady, którymi się kierujemy w naszej codziennej pracy. Są nimi neutralność, obiektywizm i niezależność. Wydają się one oczywiste jednak ich stosowanie w praktyce, wymaga wzniesienia się ponad subiektywną ocenę w celu przedstawienia, jak najbardziej obiektywnej decyzji. Ma to szczególne znaczenie, kiedy treść wydawanej opinii dotyczy interesów stron trzecich. Ostatnim, chociaż nie mniej ważnym, elementem naszej pracy są zdolności zwane „miękkimi”, a konkretnie komunikacja. Z mojego doświadczenia wynika, że w coraz większym stopniu stanowi ona o naszym sukcesie w pracy. Chociaż pewnie zabrzmi to dla niektórych dziwnie, my inżynierowie musimy te umiejętności doskonalić ponieważ tego wymaga zmieniający się świat.

 

Image
Renata Błońska

 Renata Błońska

  Dyrektor Operacyjny
  Centrum Obsługi Dużych Kontraktów Międzynarodowych

 

Częste są transfery wewnętrzne: do mojego zespołu dołączają osoby z innych działów, a potem awansują na stanowiska w innych lokalizacjach. Ja sama po 4 latach budowania zespołu w Dziale Planowania, przejęłam zarządzanie Centrum Obsługi Dużych Międzynarodowych Kontraktów. Tym, co wyróżnia BV, jest pozytywne nastawienie pracowników i chęć współpracy. Jesteśmy też jednak dużą, globalną korporacją i mimo, że mamy te same procedury oraz zasady działania, różnice kulturowe stawiają przed nami czasem ciekawe wyzwania. Lubię to, że gdy jest pilna sprawa wszyscy są gotowi do działania, aby zakończyć projekt na czas i spełnić oczekiwania klienta. Dobra współpraca nie byłaby możliwa bez wzajemnego szacunku oraz uczciwości i zaufania. Ważne jest to, że niczego przed sobą nie ukrywamy i dlatego wspólnie znajdujemy rozwiązania.

 

Image
Monika Sobczyk

 Monika Sobczyk

  Dyrektor Operacyjny
  Dział Przemysłowy

 

Kreatywność w działaniu, dostosowanie do sytuacji, szybkość reakcji oraz czas podejmowania decyzji to kluczowe cechy pracownika. W tym profilu pracy częstym zdarzeniem jest telefon klienta o godz. 16stej z prośbą o inspekcję na 8 rano następnego dnia, dodatkowo w nietypowej lokalizacji, wówczas w ciągu 20 minut muszę sprawdzić kto mógłby przeprowadzić inspekcję, zadzwonić do tego inspektora i przekazać mu wszystkie istotne informacje o zadaniu oraz dostarczyć niezbędne dokumenty do jego realizacji. W przypadku pracy w projektach międzynarodowych wyzwaniem są nie tylko różnice międzykulturowe, ale i tak prozaiczne kwestie jak strefa czasowa, która w ogóle determinuje możliwość kontaktu z innymi oddziałami np. w Australii lub Azji. Każdy dzień pracy w BV jest inwestycją we własne umiejętności. Rozwój jest podstawą zawodowego istnienia, to coś wpisanego w nasz profesjonalizm.

 

Image
Patrycja Żbikowska

 Patrycja Żbikowska

  Kierownik
  Działu Szkoleń

 

Mam szczęście, że od początku spotykam na swojej drodze zawodowej ludzi, którzy darzą mnie zaufaniem i którym mogę się odwdzięczyć tym samym. Niektórzy są dla mnie niedoścignionym, godnym podziwu wzorem. Inni potrafią motywować do działania nie podcinając skrzydeł, nawet pomimo wielu trudnych momentów, które zdarzają się w każdej pracy. Jeszcze innych można podziwiać za profesjonalizm i zimną krew. Dotyczy to zarówno moich przełożonych, jak i bezpośrednich współpracowników. Wszyscy stanowimy zespół, który pracuje na wizerunek, wyróżniający Bureau Veritas Polska spośród wielu firm działających na rynku.

 

Image
Aneta Szczygielska

 Aneta Szczygielska

  Koordynator ds.
  Dużych Kontraktów Międzynarodowych

 

Od zawsze lubiłam nowe wyzwania, poznawanie innych kultur oraz tradycji, dlatego ta praca to wręcz spełnienie moich marzeń. Bureau Veritas ma ogromną bazę szkoleń oraz artykułów branżowych, z których na co dzień korzystam, podnosząc swoje kwalifikacje i rozwijając kompetencje. Ponadto, co ma dla mnie wielkie znaczenie - uczę się od najlepszych. Mam możliwość pracy w organizacji, w której standardy i profesjonalizm to wynik długoletniej historii i tradycji firmy, zaangażowania oraz pasji ludzi.

 

Image
Piotr Tomczykowski

 Piotr Tomczykowski

  Kierownik ds.
  Kluczowych Klientów - Pion Certyfikacji

 

Od tamtego czasu nieprzerwalnie tu pracuje, będąc cały czas członkiem zespołu sprzedaży Pionu Certyfikacji, obecnie na stanowisku Kierownika ds. Kluczowych Klientów. Przez okres tych dziewięciu lat bardzo dużo się nauczyłem, udoskonaliłem swoje umiejętności komunikacyjne oraz dogłębnie poznałem nasze usługi i charakter prowadzonej działalności wraz z zasadami pracy w branży certyfikacyjnej. Kluczową wartością jaką się kierujemy jest prawda, czego symbolem jest słowo „Veritas” w naszej nazwie, dlatego przy współpracy z klientami kierujemy się uczciwością, szczerością i zaufaniem. Jako zespół jesteśmy nastawieni na budowanie długoterminowych relacji, więc zadowolenie klienta ze współpracy z nami jest dla nas najważniejszą motywacją do działania. Nasi klienci to doceniają, wiążąc się z nami i współpracując przez długie lata. BV to przede wszystkim grono wybitnej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, którzy chętnie dzielą się wiedzą z klientami, pomagając im w rozwiązywaniu problemów, optymalizacji procesów oraz ograniczaniu i zarządzaniu ryzykiem. Współpraca z tak prężnie działającym zespołem pozwala osiągać pozycje lidera w różnych segmentach rynkowych, czerpiąc jednocześnie z wykonywanej pracy dużo satysfakcji i radości. Pracując w Bureau Veritas rozwijam się razem z tą organizacją, wciąż poszerzając swoje kompetencje ,zdobywając większe doświadczenie oraz osiągając coraz ambitniejsze cele. Bureau Veritas to Firma o solidnych fundamentach i wysoko cenionej na świecie marce, z którą warto związać się na dłużej.