Certyfikacja PN-EN 15038

Zarządzanie skargami

Integralną częścią polityki Bureau Veritas jest dbałość o wartości firmy, wśród których budowanie satysfakcjonującej więzi z Klientem odgrywa kluczową rolę.

Naszym celem jest nie tylko oferowanie usług na najwyższym poziomie, lecz również stałe doskonalenie.

Rozpatrywanie Państwa reklamacji zasługuje zatem na szczególną uwagę. Dlatego też uruchomiliśmy system mający na celu ułatwienie składania wszelkich skarg w taki sposób, abyśmy mogli odpowiedzieć na nie jak najszybciej.

Jeżeli zatem nie jesteście Państwo zadowoleni z usługi Bureau Veritas Certification Polska, bądź też z usługi firmy, którą certyfikowaliśmy, zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza celem zgłoszenie reklamacji lub złożenia skargi. Korzystanie z odpowiednio przygotowanego formularza pozwala nam na efektywne zarządzanie daną sprawą.

Jak można złożyć SKARGĘ?

Jednym ze sposobów na złożenie reklamacji jest wypełnienie internetowego formularza, który zostanie przesłany bezpośrednio do działu technicznego Bureau Veritas Certification.

Dla firm z sektora drzewnego stworzony został odrębny formularz w trybie online , który mogą Państwo znaleźć klikając w link.

WIĘCEJ INFORMACJI


Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg znajdują się w dokumencie opisującym politykę zarządzania skargami Grupy Bureau Veritas, oraz w dokumencie opisującym procedurę zarządzania skargami Bureau Veritas Certification Polskaktóre również opisują postępowanie odwoławcze.