eco

KSZTAŁTOWANIE LEPSZEGO ŚRODOWISKA

Każdego dnia pomagamy naszym klientom ograniczać ich ryzyko, w szczególności związane z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną.

Równolegle musimy być wzorem w zmniejszaniu naszego negatywnego wpływu na klimat i Kształtowaniu Lepszego Świata.

Naszą ambicją jest być wzorem do naśladowania w ograniczaniu śladu węglowego i ochronie bioróżnorodności.

TWORZENIE WARTOŚCI

 • Rosnące inwestycje w wykorzystanie nowych technologii
 • Certyfikat ISO 14001 za odpowiedzialną politykę prośrodowiskową
 • Podpisanie deklaracji klimatycznejdeklaracji bioróżnorodności
 • Nowa polityka proekologiczna: podróże służbowe, biura, elastyczna praca, zrównoważony rozwój…
WKŁAD BUREAU VERITAS W CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ:
Image
cel onz 13

NASZE ZOBOWIĄZANIA

 • Zmniejszenie śladu węglowego organizacji poprzez:

  o  Przekształcenie floty pojazdów
  o  Zmniejszenie zużycia energii w naszych obiektach
  o  Dostosowanie praktyk związanych z podróżami
  o  Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i dostosowanie do zmian klimatu
 • Osiągnięcie 2 ton emisji CO21 na pracownika (rocznie) do 2025 roku
 • Wspieranie ochrony bioróżnorodności
 • Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym

1: Zakres 1, 2 i 3 (emisje związane z podróżami służbowymi).

ODKRYJ LINIĘ USŁUG
BV GREEN LINE
ROZWIĄZAŃ DEDYKOWANYCH DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Sprawdź