sustainability eco eko

News

Wyniki 7 edycji Badania CSR w praktyce - Barometr Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

sty. 16 2023

Wyniki siódmej edycji badania CSR w praktyce - barometr Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej, której Bureau Veritas w zostało partnerem pokazują, że ochrona klimatu, czysta i dostępna energia oraz równość płci to kluczowe wyzwania dla Polski i świata, Jednocześnie, mimo, że na znaczeniu zyskują oczekiwania klientów i inwestorów oraz nowe regulacje związane z raportowaniem niefinansowym to nadal projekty z zakresu ESG realizowane są przede wszystkim ze względów wizerunkowych.

Najważniejsze wnioski z tegorocznej edycji to:

  • Ponad połowa firm działa w oparciu o długofalową strategię, ale jedynie 46% firm prowadzi raportowanie.
  • Dział CSR posiada co czwarta firma
  • 25% firm rocznie przeznacza ponad 100 000 PLN na działania CSR
  • Konsumenci nadal w mniejszym stopniu niż przed pandemią zwracają uwagę na działania CSR prowadzone przez firmy
  • 84% firm wsparło Ukrainę i uchodźców po wybuchu wojny, a ponad połowa nadal to robi

W przypadku biznesu, podobne wnioski wynikają z  Badania Świadomości Klimatycznej Spółek CCA (ang. corporate Climate Crisis Awareness study), przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas Polska, we współpracy z MATERIALITY - choć ze świadomością klimatyczną w organizacjach jest lepiej, to wciąż daleko nam do odpowiedzialności w zarządzaniu tak ważnym dla nas wszystkich obszarem .

Na kolejnych miejscach Barometru CSR, w perspektywie wyzwań globalnych znalazła się walka z głodem (39% wskazań), zapewnienie dostępu do czystej wody, poprawa warunków sanitarnych (37%), konieczność zapewnienia czystej i dostępnej energii (53% wskazań), równość płci (45%) oraz dobra jakość edukacji (44%). Podobnie jak w ubiegłych latach firmy najczęściej angażują się w działania skierowane do swoich pracowników (81%), które przejawiają się przede wszystkim w dodatkowych świadczeniach socjalnych. Organizacje zaczeły również kierować swoje działania do dostawców i partnerów lokalnych. Przykładami takich inicjatyw jest tworzenie kodeksów i zasad współpracy (63%) oraz wprowadzenie aktywnej i transparentnej komunikacji (61%). Działania skierowane bezpośrednio do klientów są praktykowane wśród 72% firm biorących udział w badaniu. Najczęściej dotyczą one wprowadzania szerokiej gamy kanałów komunikacji, a także dbałości o prowadzenie jej w sposób transparentny. Jeśli chodzi zaś o kwestię raportowania, 43% badanych nie potrafi wskazać korzyści osiąganych przez firmę z działalności CSR, a jedynie 7% odnotowuje mierzalne wyniki finansowe.

Nowe dyrektywy obligujące oraz coraz większy katalog firm do prowadzenia raportowania w obszarze ESG zostały wskazane jako jeden z głównych czynników wpływających na rozwój CSR w Polsce.

- Barometr wyraźnie pokazuje zmianę w postrzeganiu śladu węglowego organizacji - kalkulacje emisji GHG na poziomie korporacyjnym nie są już tylko „zielonym” trendem czy wymogiem legislacyjnym, ale stają się koniecznością w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Firmy nie tylko chcą poznać swój ślad węglowy (carbon footprint), ale podejmują wyzwanie zarządzania swoim wpływem na klimat przygotowując strategie dekarbonizacyjne. - zaznacza Paulina Szulc - Kłosińska, Sustainability Consultant & GHG Verifier, Bureau Veritas Polska

Na ten moment mniej niż połowa przedsiębiorstw prowadzi regularne raportowanie swoich działań, natomiast 17% deklaruje, że rozpocznie ten proces w ciągu 2 lat. W następnych latach kwestia raportowania będzie nieunikniona, ponieważ pod koniec listopada tego roku, Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła nową dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – CSRD. Szykują się zatem poważne zmiany w raportowaniu kwestii ESG.


O badaniu:

CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej jest jedynym, cyklicznym badaniem dotyczącym obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu przeprowadzanym wśród firm i konsumentów już od siedmiu lat. W listopadzie tego roku, zostało przeprowadzone wśród firm polskich i zagranicznych działających w Polsce, a udział w nim wzięło 113 organizacji na próbie 1066 dorosłych Polaków przez HAVAS MEDIA GROUP POLSKA. Uzupełniające badanie na temat konsumentów przeprowadzone było w tym samym czasie metodą CAWI na próbie 1066 dorosłych Polaków przez HAVAS MEDIA GROUP POLSKA.


Partnerami merytorycznymi i medialnymi badania są: Orange Polska, PwC Polska, Havas Media Group Polska, Havas PR Warsaw, Bureau Veritas, UNEP/GRID Warszawa, United Nations Global Compact Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, magazyn Forbes, BRIEF, BIZON - biznes odpowiedzialny i nowoczesny, AS Biznesu, PRoto, Teraz Środowisko, Magazyn CEO Polska oraz My Company Polska.

KONTAKT: FRANCUSKO_POLSKA IZBA GOSPODARCZA (CCIFP): Mariusz Kielich, Kierownik ds. PR i Komunikacji, CCIFP, mariusz.kielich@ccifp.pl, 507 121 269

Więcej informacji nt: Badania CSR w praktyce - Barometr Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) – LINK DO PEŁNEJ WERSJI BADANIA