sustainability eco

WEBINAR: Zrównoważony rozwój w świetle raportowania ESG i Taksonomii UE
Perspektywa przedsiębiorstw

kwi. 29 2024
BEZPŁATNY WEBINAR BUREAU VERITAS     ||    22-23 Maja   ||   GODZ. 10:30-12:00 

Zapraszamy na webinar poświęcony Dyrektywie CSRD (CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE), która przynosi nieuniknione zmiany w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju. W obliczu tych transformacji coraz więcej organizacji skupia się na transparentnej komunikacji elementów ESG (Environmental, Social and Governance), co staje się kluczowym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej.
 

Świadome zarządzanie obszarami ESG to nie tylko wymóg ustawowy, lecz także oczekiwanie klientów, kredytodawców, inwestorów i innych interesariuszy, którzy wpływają na rozwój firmy. Wspomniana dyrektywa stawia przed firmami nowe wyzwania, wymagając uwzględnienia coraz bardziej skomplikowanych aspektów związanych z emisją gazów cieplarnianych, ochroną zasobów wodnych czy też zagadnieniami społecznymi i ładem korporacyjnym.
 

Wraz z ekspertami z branży finansowej i konsultingowej zapraszamy Państwa na podróż przez najważniejsze aspekty zrównoważonego rozwoju. 

Podczas webinaru będziemy dzielić się naszym doświadczeniem i wskazywać, jak przygotować się do pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju oraz ujawnień taksonomicznych zgodnie z dyrektywami oraz legislacjami. Ponadto powiemy, jak spełnić wymagania sektora bankowego w obszarze Zrównoważonego Rozwoju.
 

 

DO KOGO KIERUJEMY SPOTKANIE?

Webinar jest skierowany do menedżerów oraz pracowników działów zrównoważonego rozwoju/ESG, a także pracowników zaangażowanych w przygotowywanie raportów niefinansowych oraz ujawnień taksonomicznych. Zapraszamy również wszystkie osoby, które są zainteresowane tematyką raportowania zrównoważonego rozwoju oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

 

OMAWIANE ZAGADNIENIA:

Dzień pierwszy (22 maja) godz.: 10:30-12:00:

 • Wprowadzenie: początek dyrektywy CSRD - powody jej powstania

 • Dlaczego dyrektywa CSRD jest istotna

 • Raportowanie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju pod kątem wytycznych ESRS

 • Jak przygotować organizację do stworzenia raportu zrównoważonego rozwoju

 • Raport zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia Banku 

Dzień drugi (23 maja) godz.: 10:30-12:00:

 • Podstawy prawne Taksonomii

 • Taksonomia okiem BOŚ Banku

  • Zakres podmiotów i produktów

  • Dokumentacja szczegółowa na przykładowych działalnościach

 • Proces oceny zgodności działalności / projektu

  • Zgodność z TKK (w tym DNSH)

  • Największe trudności i wyzwania stojące przed firmami w procesie przygotowania do ujawnień

 • Rekomendacje dotyczące oceny i dostosowania organizacji do wymagań Taksonomii UE. 

Zarejestruj swój udział w webinarze

* Pola wymagane
 

Partnerzy spotkania: 
 

 

Prelegenci:

BEATA WŁODARCZYK - Ekspert ds. Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii, BOŚ SA
Od 2022 r. pracuje w BOŚ SA w Departamencie Polityki ekologicznej, ESG i Taksonomii, gdzie odpowiada za proces raportowania ESG.

AGNIESZKA JAKUBIAK - Ekspert Ds. Polityki Ekologicznej, Esg i Taksonomii, BOŚ SA
Od 2023 r. pracuje w BOŚ SA w Departamencie polityki klimatycznej, ESG i Taksonomii, gdzie odpowiada za proces wdrożenia i raportowania zgodnie z Taksonomią oraz analizy z obszaru energii odnawialnej. 

JOLANTA OKOŃSKA - KUBICA Dyrektor Zarządzający, ENVIPOL
Menadżer i ekspert z zakresu rozwoju biznesu zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i GOZ. Ekspert gospodarki odpadowej. Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. GOZ. Przewodnicząca Komitetu ESG przy KIG

PIOTR KUBICA Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, ENVIPOL 
Ekspert z zakresu zrównoważonego rozwoju, rozwoju regionalnego, GOZ. efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i ryzyka finansowego. Menadżer i konsultant w wielu krajowych i międzynarodowych projektach doradczych

KATARZYNA POLIKOWSKAManager ds. Zrównoważonego Rozwoju, BUREAU VERITAS
Przewodniczy Zespołowi obliczeniowemu, który na codzień oblicza ślad węglowy organizacji i produktów w oparciu o normy GHG Protocol ISO 14064-1, ISO 14067. Dodatkowo zajmuje się przeprowadzaniem weryfikacji oraz prowadzeniem szkoleń ESG.