Audyt zgodności z RODO

News

WEBINAR: Audyt RODO. Dlaczego warto weryfikować system ochrony danych?

lis. 13 2019

DATA:

29.11.2019

GODZINA:

10:30 -12:00

webinar RODO

O webinarze:

Spełnienie wymogów wynikających z RODO nie jest działaniem jednorazowym, gdyż wymaga ciągłego doskonalenia.

Zapraszamy na bezpłatny webinar Bureau Veritas pt.:

AUDYT RODO.
DLACZEGO WARTO WERYFIKOWAĆ SYSTEM OCHRONY DANYCH?

Dlaczego warto uczestniczyć w webinarze?

Większość organizacji przy wdrożeniu RODO bardziej skupiała się na tym by zdążyć przed terminem 25 maja 2018r., a nie na tym by system ochrony danych osobowych działał w organizacji przez kolejne lata.

Działania, które organizacje podjęły w ubiegłym roku mogą wymagać zmian. W maju 2019r. polski ustawodawca znowelizował ponad 160 ustaw dostosowując je do RODO. Dodatkowo pojawiły się nowe wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych (ERODO) w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego, odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych jak i dotyczące zasady przejrzystości. Ponadto decyzje administracyjne nakładające kary na administratorów danych pokazują, jakie najczęściej błędy popełniły organizacje.

Z tego punktu widzenia audyt systemu ochrony danych służy potwierdzeniu zgodności z wymogami prawa, ale przede wszystkim służy odnajdywaniu i likwidowaniu luk w systemie, zanim zrobią to hakerzy lub kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DLACZEGO OCENA SYSTEMU NA ZGODNOŚĆ Z RODO DAJE NAJWIĘKSZĄ GWARANCJĘ BEZPIECZEŃSTWA?

Niestety audyty wewnętrzne nie zawsze dają pełny obraz sytuacji. Często brak obiektywnego podejścia powoduje zniekształcenie rzeczywistego stanu systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Warto skorzystać z audytu zewnętrznego by dowiedzieć się, co należy poprawić, lub co mogłoby działać lepiej.

  Omawiane zagadnienia

  • przygotowanie do audytu,
  • audyt zgodności całej organizacji,
  • audyt poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych,
  • audyt dokumentacji zgodności z RODO oraz podmiotów przetwarzających,
  • przebieg audytu zgodności z RODO,
  • wybrane metodyki i kryteria audytowania,
  • zakończenie audytu i raportowanie,
  • rekomendacje dostosowawcze,
  • przygotowanie do certyfikacji zgodności z RODO

  Prowadzący:

  Konrad Emilarczyk

  Konrad Gałaj-Emiliańczyk – Prawnik, Inspektor Ochrony Danych, Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji pt. „Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach”, „Inspektor ochrony danych. Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)” oraz „Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym)