Press release

PAKT NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ CENTRÓW DANYCH: Bureau Veritas opracowało ramy audytu w celu weryfikacji zobowiązań środowiskowych

kwi. 20 2023

Bureau Veritas - we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Centrów Danych (European Data Center Association – EUDCA) oraz Cloud Infrastructure Service Provider Europe (CISPE) opracowało Ramy Audytu oraz usługę Gap Analysis dla Sygnatariuszy Paktu na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych (Climate Neutral Data Centre Pact - CNDCP). Jasne zasady audytowe umożliwią ocenę i weryfikację zgodności centrów danych z Inicjatywą Samoregulacyjną Paktu (SRI), zapewniając ich zrównoważony rozwój i skuteczność.

CNDCP, zrzeszające ponad 80 firm z branży centrów danych i 22 stowarzyszenia, ogłosiło wprowadzenie Ram Audytu (Audit Framework), z których firmy mogą korzystać w celu weryfikacji składanych przez nie zobowiązań środowiskowych. Ramy, dostosowane do taksonomii UE, zapewnią, że firmy czyniące rzeczywisty postęp w kierunku neutralności klimatycznej do 2030 r. będą wyraźnie odróżniane od tych, które mogą stosować greenwashing.

Bureau Veritas zaprojektowało ramy, aby pomóc swoim klientom będącym właścicielami i/lub operatorami centrów danych wdrożyć strategię zgodności z różnymi przepisami: taksonomią UE, dyrektywą UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) oraz dyrektywą UE w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju (CSRD). Opierają się one na pięciu filarach, zgodnych z nowymi wytycznymi unijnymi oraz międzynarodowymi standaryzowanymi metodologiami:

  • sprawozdawczość (minimalna sprawozdawczość obejmuje okresowe pisemne raporty dotyczące zużycia energii i zakresów środowiskowych),
  • zarządzanie energią,
  • zarządzanie środowiskiem,
  • zarządzanie aktywami,
  • ocena cyklu życia.

Aby uprościć proces oceny zgodności i ułatwić klientom z centrów danych wdrożenie zmian, Bureau Veritas podzieliło cykl na cztery kluczowe obszary: wykorzystanie (w całej infrastrukturze krytycznej), zrównoważony rozwój (ślad węglowy), wydajność energetyczna (w całej infrastrukturze krytycznej) oraz raportowanie (monitorowanie i raportowanie wykorzystania, zrównoważonego rozwoju, wydajności i powiązanych kluczowych wskaźników wydajności).

Dodatkowo, Bureau Veritas opracowało dedykowaną usługę Gap Analysis. Kompleksowy raport powstające w jej rezultacie opisuje pozycję operacji i skuteczność klienta w stosunku do wymagań CNDCP. Celem jest zapewnienie klientom podstaw do podejmowania decyzji, działań i wpływu na przyszłość.


ZAPRASZAMY TAKŻE DO ODWIEDZENIA STRONY: HTTPS://WWW.CLIMATENEUTRALDATACENTRE.NET/

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O DOŚWIADCZENIU BUREAU VERITAS W ZAKRESIE CENTRÓW DANYCH I TELEKOMUNIKACJI => https://group.bureauveritas.com/markets-services/buildings-infrastructure/data-centers-and-telecommunications

ODKRYJ NASZĄ LINIĘ USŁUG I ROZWIĄZAŃ BV GREEN LINE, POŚWIĘCONYCH ZRÓWNOWAŻONEMU ROZWOJOWI => https://www.bureauveritas.pl/bv-green-line-uslugi-i-rozwiazania-dedykowane-dla-zrownowazonego-rozwoju