food

News

Nowe wydanie standardu IFS v. 8 - jakich zmian należy się spodziewać? 

wrz. 11 2023

Podążając za aktualnymi trendami, regulacjami oraz wsłuchując się w głos interesariuszy zaangażowanych w proces certyfikacji, organizacja IFS – International Featured Standards opracowała nowe wydanie standardu IFS wersja 8., które jest odpowiedzią na oczekiwania rynku opublikowane w przejrzystej i ujednoliconej formie.

Jesteśmy pewni, że dokładnie zapoznali się Państwo z nowymi wydaniami standardu IFSv.8, doktryną IFS Food oraz biuletynami, które są regularnie przekazywane przez IFS, a także za pośrednictwem webinariów i szkoleń organizowanych przez Bureau Veritas Polska.

Mając powyższe na uwadze podkreślamy niektóre z wprowadzonych zmian oraz przywołujemy kluczowe punkty dla wersji obecnej i najnowszej:

  • Również zgodnie z najnowszą wersją standardu IFS Food wymagane jest podejście do audytu niezapowiedzianego przynajmniej raz na 3 lata. Rejestracja do audytu niezapowiedzianego może nastąpić na wniosek klienta i musi nastąpić co najmniej 4 tygodnie przed otwarciem okna audytowego. W innym przypadku audyt musi zostać zarejestrowany jako Initial - zostanie wyznaczone nowe okno audytowe co może skutkować zerwaniem ciągłości certyfikacji (tj. do momentu wydania nowego certyfikatu firm nie będzie posiadać ważnego certyfikatu).
  • Wprowadzony nowy status STAR (IFS wersja 8.) jeszcze szczególnym wyróżnieniem dla klientów przystępujących do audytów niezapowiedzianych. Status STAR będzie przypisany do profilu klienta oraz umieszczony na certyfikacie IFS.
  • Na certyfikacie zgodnie z wersją 8. nie będzie już widoczna informacja dotycząca usług logistycznych danej firmy.
  • Możliwe umieszczenie na certyfikacie informacji dotyczącej nazwy produkty chronionej oznaczeniami geograficznymi z zaznaczeniem - System oznaczeń geograficznych „XXX” -  jest wartością dodaną jakości produktu (-ów), ale jego ocena nie jest objęta zakresem certyfikacji IFS Food.
  • Powrót oceny B sklasyfikowanej jako ciągłe doskonalenie.
  • Zgodnie z rozdziałem II obowiązkiem certyfikowanej firmy będzie określić cele dla 4 filarów kultury bezpieczeństwa żywności.
  • Należy pamiętać, że tak samo jak w wersji IFS Food 7 istnieje obowiązek powiadomienia swojej jednostki certyfikującej o zmianach w organizacji oraz zdarzeniach nadzwyczajnych w ciągu 3 dni roboczych. Zgłoszone zmiany wprowadzoane są na portal IFS przez jednostkę certyfikującą.

Przypominamy, iż wersja IFS 8 jest dobrowolna dla audytów zapowiedzianych od 1-go października 2023 oraz obowiązkowa dla audytów niezapowiedzianych z oknem audytowym rozpoczynającym się 1-go października.

Od 1-go stycznia 2024 wersja IFS v. 8 jest jedyną obowiązującą dla audytów certyfikacyjnych

Pozostańmy w kontakcie,

Zespół Bureau Veritas Polska