food

News

Nowe wydanie standardu IFS Logistics wersja 3.
Kluczowe zmiany w procesie certyfikacji 

cze. 28 2024

Uwzględniając najnowsze trendy, regulacje oraz opinie ekspertów z sektora logistyki, przemysłu spożywczego, handlu detalicznego i jednostek certyfikujących, organizacja IFS – International Featured Standards opracowała nowe wydanie standardu IFS Logistics wersja 3. Jest to odpowiedź na oczekiwania rynku, opublikowana w bardziej przejrzystej i ujednoliconej formie. Najnowsze wydanie standardu jest dostosowane do standardu IFS Food wersja 8., który ma kluczowe znaczenie dla globalnych standardów bezpieczeństwa żywności.

Mając to na uwadze, przedstawiamy niektóre z wprowadzonych zmian w nowym wydaniu standardu:

  • Zgodnie z najnowszą wersją standardu IFS Logistics, wymagane jest podejście do audytu niezapowiedzianego przynajmniej raz na 3 lata. Rejestracja do audytu niezapowiedzianego może nastąpić na wniosek klienta i musi zostać dokonana co najmniej 4 tygodnie przed otwarciem okna audytowego. W przeciwnym przypadku audyt musi zostać zarejestrowany jako Initial, co może skutkować zerwaniem ciągłości certyfikacji (tj. do momentu wydania nowego certyfikatu firma nie będzie posiadać ważnego certyfikatu).

  • Wprowadzony nowy status STAR jeszcze szczególnym wyróżnieniem dla klientów przystępujących do audytów niezapowiedzianych. Status STAR będzie przypisany do profilu klienta oraz umieszczony na certyfikacie IFS.

  • Powrót oceny B, sklasyfikowanej jako ciągłe doskonalenie, dla której firmy mogą wprowadzić korekcję oraz działania korygujące.

  • Odwołanie do procesów częściowo zleconych.

  • Dodano nowy zakres produktowy odnoszący się do pasz oraz wprowadzono usługę prostego manualnego sortowania i etykietowania.

  • Należy pamiętać o obowiązku powiadomienia jednostki certyfikującej o zmianach w organizacji oraz zdarzeniach nadzwyczajnych w ciągu 3 dni roboczych. Zgłoszone zmiany są wprowadzane na portal IFS przez jednostkę certyfikującą.

Przypominamy, iż wersja IFS 3. jest dobrowolna dla audytów zapowiedzianych od 1-go czerwca 2024 oraz obowiązkowa dla audytów niezapowiedzianych z oknem audytowym rozpoczynającym się 1-go października 2024.

Od 1 grudnia 2024 wersja IFS v3 jest jedyną obowiązująca dla audytów certyfikacyjnych.

Więcej informacji na temat standardu IFS Logistics można uzyskać wysyłając zapytanie na adres: certyfikacja@bureauveritas.com

 

Pozostańmy w kontakcie,

Zespół Bureau Veritas Polska