klimat

News

Komitet CSR: Kryzys klimatyczny - nowe oczekiwania wobec biznesu

lut. 17 2020

Temat kryzysu klimatycznego nabiera coraz większego rozgłosu i jest wysoce prawdopodobne, że ten stan się utrzyma przynajmniej do lat 50 XXI wieku, kiedy jako świat powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną. Jakie są możliwości aby ta wizja się zrealizowała?
 

Komitet CSR

siedziba CCIFP, Al. Jerozolimskie 93
budynek Nowogrodzka Square, Warszawa

4.03.2020 (środa) 14:30 - 16.30

Na najbliższym Komitecie CSR, organizowanym cyklicznie przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP), eksperci Bureau Veritas Polska przedstawią trendy dotyczące klimatu w biznesie m.in. wytyczne Komisji Europejskiej odnośnie raportowania kwestii klimatycznych, wykazywania wpływu przedsiębiorstw na klimat i wpływu zmian klimatycznych na prowadzenie biznesu.

Przedstawimy też wyniki pierwszego Badania Świadomości Klimatycznej Spółek, przeprowadzonego w roku 2019 przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas. Przedstawimy również proponowane, nowe regulacje prawne dotyczące kwestii klimatycznych. Jaki będzie ich wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, a jaki na duże spółki?

W drugiej części Komitetu reprezentant Carrefour Polska opowie o swoich dotychczasowych doświadczeniach w obszarze klimatu, planach i strategiach na przyszłość oraz praktycznych działaniach, które pozwalają redukować emisje gazów cieplarnianych w bezpośredniej działalności, a także w łańcuchu wartości.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 2.03.2020. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT: Mariusz Kielich, mariusz.kielich@ccifp.pl, tel. 507 121 269

Cena: bezpłatne dla firm stowarzyszonych