sustainability eco

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – jak nowa dyrektywa wpłynie na biznes?

mar. 22 2023

BEZPŁATNY WEBINAR BUREAU VERITAS     ||    04 KWIETNIA 2023   ||   GODZ. 10:30-12:00 

Potrzeba dążenia do zrównoważonego rozwoju w biznesie staje się z roku na rok koniecznością. Jest to element wdrażanej na całym świecie polityki klimatycznej, ale też dążenia spółek do transparentności w budowaniu wartości marki.

W raportowaniu ESG (ang. Environmental, Social and Governance) coraz większą wagę zyskują elementy związane z emisją gazów cieplarnianych, ochroną zasobów wodnych czy np. bioróżnorodnością. Kolejnym ważnym aspektem są szeroko pojęte kwestie społeczne oraz temat ładu korporacyjnego. Wszystkie te elementy tworzą nowe obowiązki dla coraz to mniejszych przedsiębiorstw - dla wielu będą stanowić poważne wyzwanie.

Świadome zarządzanie obszarami ESG staje się elementem wymaganym ustawowo, jednak nie jest to jedyny powód dla ujawniania informacji niefinansowych. Jest to również wymagane przez klientów, kredytodawców, inwestorów oraz pozostałych interesariuszy, którzy pośrednio lub bezpośrednio wpływają na rozwój firmy.

Poprzez przejrzystość w zakresie działań i celów ESG, spółki mogą wykazać swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną, co może pomóc w budowaniu reputacji i wartości marki.

Aby dowiedzieć się o tym jakie wymagania stoją za dyrektywą CSRD w zakresie aspektów środowiskowych – zapraszamy na nasz najbliższy webinar.

Do kogo kierujemy spotkanie?

Webinar jest skierowany do menedżerów oraz pracowników działów zrównoważonego rozwoju/ESG oraz zaangażowanych w obszar dotyczący wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Zapraszamy również wszystkie osoby, które są zainteresowane tematyką raportowania niefinansowego oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Omawiane zagadnienia:

  • Jakie narzędzia legislacyjne będzie wykorzystywać Unia Europejska w kontekście ESG?
  • Czym jest CSRD oraz jakie niesie ze sobą zmiany?  
  • Omówienie obszaru środowiskowego objętego raportowaniem zgodnym z ESRS (aktualne drafty mogące ulec zmianie).
  • Etapy wprowadzania dyrektywy – terminy, grupy przedsiębiorców. 
  • Czy zmiany wynikające z CSRD mocno wpłyną na funkcjonowanie biznesu? 
 ProwadzącA:
Image
paulina

Paulina Szulc-Kłosińska - SUSTAINABILITY CONSULTANT

Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ściśle związana ze środowiskiem naukowym i grantowym obszaru zrównoważonego rozwoju, wierzy, że połączenie świata teorii i praktyki zwiększy dynamikę proekologicznych zmian. Swoje doświadczenia z branży R&D wykorzystuje w codziennej pracy Konsultantki ds. Zrównoważonego Rozwoju. Obliczanie śladu węglowego jest dla niej nie tylko pracą, ale i pasją.  Mówi o sobie:"Data driven and enviromentally focused".