Press release

Bureau Veritas uruchomiło system certyfikacji przeznaczony dla wodoru ze źródeł odnawialnych

lut. 6 2023

Zapewnienie, że wodór jest produkowany w ramach bezpiecznych i zrównoważonych praktyk, z odnawialnych źródeł energii.
 

Bureau Veritas, światowy lider branży TIC (Testing, Inspection, Certification), opracowało kompleksowy system certyfikacji dla wodoru ze źródeł odnawialnych, celem wsparcia rozwijającego się sektora zielonej energii oraz przyśpieszenia transformacji energetycznej.

W kontekście transformacji energetycznej kwestie zgodności oraz zapewnienia zrównoważonej produkcji energii z nowych źródeł, jak również jej magazynowania oraz dystrybucji stanowią wyjątkowe wyzwanie. Proponowany system certyfikacji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie - zarówno ze strony producentów wodoru jak również jego odbiorców - w zakresie kompleksowych standardów, adaptujących się do szybko rosnącego, globalnego rynku wodoru. Zapewnia pełną przejrzystość procedur zachęcając do inwestycji w produkcję wodoru i jego komercjalizację, wytyczając ścieżkę do osiągnięcia globalnego konsensusu dla standaryzacji rynku zielonego wodoru.

Joerg Gmeinbauer, Global Vice President działu Power & Utilities w Bureau Veritas, komentuje:

Producenci energii ogłosili swoje plany inwestycyjne dedykowane produkcji zielonego wodoru na poziomie gigawatów. Wiele z tych projektów będzie wymagało maksymalnej przejrzystości celem zapewnienia ich finansowania na etapie projektowania. W tym samym czasie przyszli odbiorcy zielonego wodoru chcą mieć pewność, że będą w stanie spełnić oczekiwania względem nich, związane z ładem korporacyjnym (ESG) czy też emisją gazów cieplarnianych. Wraz z uruchomieniem tego systemu certyfikacji Bureau Veritas zapewnia most dający przejrzystość w obu kierunkach, dla wszystkich zainteresowanych stron procesu inwestycyjnego.”

System certyfikacji przynosi korzyści zarówno producentom jak i odbiorcom  zielonego wodoru.

Schemat certyfikacji zielonego wodoru opracowany przez Bureau Veritas wspiera rozwój zdolności produkcyjnych wodoru uzyskiwanego z procesu elektrolizy wody, przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Schemat umożliwia potwierdzenie - zarówno odbiorcom jak i inwestorom -  "bankowalności" projektu (ang. bankability), celem uzyskania finansowania na wczesnym etapie projektowania. Bureau Veritas będzie dokonywać oceny zgodności produkcji zielonego wodoru w zakresie kryteriów ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG), procedur bezpieczeństwa oraz emisji gazów cieplarnianych. Ocenie podlegać będą również odnawialne źródła zasilania używane w procesie elektrolizy. Certyfikat zostanie wystawiony w przypadku spełnienia wszelkich wymagań.

W przypadku uruchomionych i funkcjonujących już aktywów, Bureau Veritas przeprowadzi audyt powykonawczy, weryfikujący ich bieżący status („as-built”)  pod kątem kryteriów systemu, gdzie przy pozytywnym wyniku wystawiony zostanie certyfikat dla działającego zakładu produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych. Zakres oceny obejmuje produkcję wodoru w procesie elektrolizy, łącznie z miejscowym magazynowaniem wodoru. Ocena obejmuje również bezpieczeństwo procesowe i aspekty BHP oraz określa kompleksowe wymagania dotyczące zrównoważonej produkcji, takie jak wpływ na środowisko i pozyskiwanie wody. Obliczenie śladu węglowego oparte jest na metodologii Oceny Cyklu Życia (Life Cycle Assesment), która uwzględnia emisje pochodzące ze źródeł stosowanego zasilania energią jak też procesu odsalania wody.

Etykieta gwarantująca, że wodór jest produkowany w sposób bezpieczny i zrównoważony oraz z wykorzystaniem energii odnawialnej.

Końcowym etapem będzie wydanie etykiety, po weryfikacji ilości wodoru produkowanego przez certyfikowany zakład. Etykieta stanowi, że  ślad ślad węglowy jest na poziomie poniżej 2 kg CO2, na kilogram wyprodukowanego wodoru. Celem jej utrzymania, wymagana będzie kwartalna weryfikacja produkcji wodoru i wkładu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Bureau Veritas jest jednym z kluczowych partnerów branży energetycznej, obecnym na wszystkich etapach łańcucha produkcji energii odnawialnej i alternatywnej. Nowy system certyfikacji jest w pełni zgodny ze zobowiązaniem Bureau Veritas - poprzez BV Green Line - do dostarczania usług i rozwiązań, które przyspieszają transformację energetyczną i są dedykowane zrównoważonemu rozwojowi, zwłaszcza w zakresie zasobów i produkcji. Bureau Veritas planuje rozszerzyć BV Green Line w drugiej połowie roku 2023 o certyfikację zielonego amoniaku oraz nisko węglowego wodoru. Poprzez rozwój kompleksowej ekspertyzy dla branży wodorowej Bureau Veritas deklaruje swoją gotowość do wspierania procesu dekarbonizacji wszystkich sektorów, z korzyścią dla ludzi i planety.

POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ W J.ANGIELSKIM

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ  -  "SUPPORTING THE SHIFT TOWARD GREEN HYDROGEN"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O USŁUGACH BUREAU VERITAS W ZAKRESIE WODORU