food ©AdobeStock

News

2021 rokiem zmian w rodzinie standardów IFS

wrz. 23 2021

                               

Standard IFS Food v.7 obowiązuje od 1 lipca 2021 r., w związku z tym zarówno standard IFS Logistics, jak i IFS Broker podlegają aktualizacji, która nastąpi z dniem 1 października 2021 r. Wszystkim naszym Klientom, reprezentującym przedsiębiorstwa certyfikowane na zgodność z ww standardami przypominamy aby na bieżąco śledzić biuletyny wysyłane regularnie przez IFS.

Poniżej podsumowujemy najważniejsze zmiany ostatnich tygodni:  
  1. W przypadku audytu  tzw. Initial (pierwszy audyt certyfikujący) lub pierwszego audytu po aktualizacji wersji, wszystkie aktualne wymagania standardu muszą być wdrożone przed wizytą audytora jednostki certyfikującej. Nową wersję należy zatem wdrożyć w dniu wejścia w życie, ale oznacza to również, że jeśli audyt wewnętrzny lub przegląd zarządzania został przeprowadzony zgodnie z wymaganiami starej wersji, należy przeprowadzić je ponownie przed audytem - na zgodność z nową wersją. W przypadku audytów niezapowiedzianych oznacza to, że wymagania muszą być spełnione w momencie otwarcia okna audytowego.
  2. Wprowadzono obowiązek przesłania dowodów z wykonania działań korygujących do niezgodności z audytów IFS Food v7, IFS Logistics v. 2.3 oraz IFS Broker v. 3.1
  3. Zarówno w przypadku IFS Food, jak i IFS Logistics wymagane jest podejście do audytu niezapowiedzianego przynajmniej raz na 3 lata. Rejestracja do audytu niezapowiedzianego musi nastąpić co najmniej 4 tygodnie przed otwarciem okna audytowego. W innym przypadku, audyt musi zostać zarejestrowany jako Initial – co powoduje wyznaczenie nowego okna audytowego i może skutkować zerwaniem ciągłości certyfikacji (tj. przez jakiś czas nie będą Państwo posiadać ważnego certyfikatu).
  4. W przypadku standardu IFS Food v.7 na certyfikacie musi zostać podany numer GLN zakładu. Bez tego numeru nie można wydać certyfikatu. GLN był wcześniej nazywany EAN. Firmy, które współpracują z dużymi detalistami zazwyczaj posiadają już numer GLN.
  5. Należy pamiętać, że zarówno w przypadku IFS Food 7, IFS Logistics 2.3 jak i IFS Broker 3.1 istnieje wymóg, iż jako firma muszą Państwo powiadomić swoją jednostkę certyfikującą o zmianach / zdarzeniach nadzwyczajnych w ciągu 3 dni roboczych. Zmiany niezwłocznie wprowadzone są na portal IFS przez jednostkę certyfikującą.

 

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

certyfikacja@bureauveritas.com