IATF 16949 norma dla branży motoryzacyjnej

IATF 16949 - norma branży motoryzacyjnej

ROZPOZNAWALNA NA CAŁYM ŚWIECIE NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Certyfikacja zgodności z normą IATF 16949

Branża samochodowa i motocyklowa należą do najbardziej wymagających na świecie. Producenci samochodów wymagają od swoich dostawców sprawnej kontroli nad przeprowadzanymi procesami, rozumienia specyficznych wymagań klientów i koncentracji na ciągłym udoskonalaniu. Zdobycie certyfikatu zgodności z normą IATF 16949, będzie twardym dowodem na spełnienie przez Twoją firmę tych wymagań.

Image
IATF-16949-wyzwanie-biznesowe

 

NORMA IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 to jedyna norma zarządzania jakością, która jest rozpoznawalna na całym świecie i obejmuje wszystkie organizacje działające w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej.

Norma ta zastąpiła normę ISO/TS 16949:2009 po aktualizacji normy ISO9001 we wrześniu 2015 r. Nowa norma IATF 16949:2016 została opublikowana przez Międzynarodową Motoryzacyjną Grupę Zadaniową (IATF) w październiku 2016 r.

Najnowsza wersja normy bazuje na koncepcji struktury nadrzędnej określonej w normie ISO9001:2015 z naciskiem na zarządzanie ryzykiem i metody ciągłego ulepszania, takie jak cykl Deminga (*), i zawiera zmiany w treści dotyczącej branży motoryzacyjnej w stosunku do poprzedniej wersji.

(*) Cykl działań: Zaplanuj / Wykonaj / Sprawdź / Popraw.

IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015

Image
IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015

Kluczowe etapy certyfikacji IATF 16949

1. Opcjonalnie: audyt wstępny – określenie zakresu certyfikacji, analiza luk i określenie stopnia zgodności Twojej organizacji z wymaganiami normy.

2. Proces certyfikacji IATF 16949 i audyty:

  • etap 1 – przegląd gotowości

  • etap 2 – ocena rezultatu wdrożenia. W razie pomyślnego wyniku etapu 2 audytu przyznawany jest certyfikat ważny przez 3 lata

  • kontrole – 2 audyty rocznie przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy system zarządzania nadal spełnia wymagania normy IATF

  • recertyfikacja – 3 lata po etapie 2 audytu przeprowadzany jest audyt recertyfikacyjny mający na celu potwierdzenie dalszej zgodności systemu zarządzania i jego ogólnej efektywności.

W przypadku przejścia z normy ISO/TS 16949:2009 proces zaczyna się od przeprowadzenia audytu przejściowego (który przebiega tak, jak audyt recertyfikujący) i następnie audytu kontrolnego.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Certyfikaty Bureau Veritas są uznawane przez ponad 40 krajowych i międzynarodowych jednostek akredytujących na całym świecie, w tym Międzynarodową Motoryzacyjną Grupę Zadaniową określającą wymagania certyfikacji IATF 16949.
  2. Certyfikacja Bureau Veritas jest przeprowadzana przez ponad 250 audytorów IATF 16949 uznawanych przez IATF i działających w ponad 60 krajach w branżach samochodowej i motocyklowej.
  3. Bureau Veritas jest światowym liderem certyfikacji zgodności z normą IATF dla branży motoryzacyjnej i obsługuje ponad 4000 zakładów, wydając certyfikaty w ponad 60 krajach.
  4. Certyfikacja Bureau Veritas to rozpoznawalny na całym świecie symbol ciągłego zaangażowania organizacji w dążenie do doskonałości, trwałości i niezawodności.

DLACZEGO MOJA ORGANIZACJA POWINNA WDROŻYĆ NORMĘ IATF 16949?

Twoja organizacja powinna wdrożyć tę normę, aby zademonstrować zgodność Twoich produktów i usług z jej wymaganiami, które odzwierciedlają oczekiwania interesariuszy branży motoryzacyjnej.

CZY PRZYZNANIE CERTYFIKATU IATF 16949 PRZYNIESIE MI KORZYŚCI BIZNESOWE?

Tak, większość z 10 najlepszych producentów samochodów i motocykli oraz większość dostawców Tier 1 współpracuje wyłącznie z dostawcami posiadającymi certyfikat zgodności z normą IATF.