FSPCA* - Prewencyjne środki nadzoru w Bezpieczeństwie Żywności

FSPCA* - Prewencyjne środki nadzoru w Bezpieczeństwie Żywności

WYMAGANIA DLA EKSPORTERÓW ŻYWNOŚCI NA RYNEK AMERYKAŃSKI

Wyzwanie biznesowe

Każdy zakład produkcyjny, który eksportuje lub planuje eksport żywności do USA podlega obowiązkowi rejestracji w FDA **. Firma taka zobowiązana jest również zatrudniać wykwalifikowaną osobę odpowiedzialną za kontrole prewencyjne żywności.

Zalecane jest, aby co najmniej jedna osoba w firmie, zamierzająca pełnić funkcję PCQI uzyskała przeszkolenie w zakresie nowych regulacji Food Safety Modernisation Act (FSMA).

* FSPCA - ang. Food Safety Preventive Controls Alliance
** FDA - ang. Food and Drug Administration

Rozwiązanie

Bureau Veritas oferuje szkolenie stacjonarne, które jest kompendium wiedzy nt. nowych wymagań prawnych zawartych w ustawie FSMA. Jednocześnie przygotowującym do pełnienia funkcji PCQI - wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za kontrole prewencyjne żywności.

Jest to jedyne szkolenie uznawane przez FDA

Kurs prowadzony jest w języku polskim (na materiałach angielskich - obowiązkowo!) i spełnia wymagania szkoleniowe FDA dla osoby mającej pełnić funkcję PCQI (wymagania zawarte w amerykańskiej reformie prawa dotyczącego bezpieczeństwa żywności - FSMA).

ADRESACI SZKOLENIA

 • reprezentanci firm eksportujących do USA
 • członkowie zespołów ds. HACCP
 • audytorzy systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • kierownicy, pełnomocnicy oraz specjaliści w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • technolodzy żywności
 • osoby chcące uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji PCQI

PODSTAWOWY ZAKRES SZKOLENIA

 • FSMA założenia zmiany prawa żywnościowego w USA
 • przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • dobre praktyki produkcyjne
 • biologiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności
 • wstęp do opracowania planu bezpieczeństwa żywności
 • HACCP czy HARPC?
 • Preventive Controls (środki nadzoru) procesu technologicznego
 • Preventive Controls dla alergenów
 • Preventive Controls sanitarne
 • Preventive Controls
 • weryfikacja i walidacja
 • plan wycofania produktu
 • prowadzenie i utrzymywanie zapisów

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Rafał Pietrasik

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Doświadczony audytor i trener Bureau Veritas specjalizujący się w standardach sektora spożywczego. Wyróżnia się bardzo dobrą znajomością uregulowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce, Unii Europejskiej, a także szczegółowych wymagań FSPCA (Food Safety Preventive Controls Alliance) dla żywności eksportowanej do USA. Uczestnicy jego szkoleń poznają rzeczywiste zastosowanie wymagań stawianych w takich standardach jak IFS, BRC, HACCP oraz ISO 22000. Uprawniony przez CQI/IRCA trener szkolący z zakresu: Audytor Wiodący ISO 22000.

Zapytaj o szczegóły oferty:

Joanna Dmitruk

+48 601 330 012, joanna.dmitruk@pl.bureauveritas.com


CZY KURS KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM CERTYFIKATU?

Tak, uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat: Preventive Controls Qualified Individual (PCQI), po zdanym egzaminie.

JAKĄ METODĄ PROWADZONE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie jest prowadzone metodą aktywizującą. Część teoretyczna przekazywana jest w formie wykładu, część praktyczna realizowana jest poprzez ćwiczenia: praca w małych grupach, „burze mózgów”, wypełnianie dokumentacji, studia przypadków, propozycje rodzaju podejmowanych działań.