tłumaczenia

Certyfikacja 
ISO 17100

POTWIERDZENIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUG DLA BRANŻY TŁUMACZENIOWEJ

WYZWANIE DLA BRANŻY TŁUMACZEŃ

W dobie rosnących wyzwań przed jakimi stoi branża tłumaczeń i rosnących wymagań ze strony klientów, potwierdzenie jakości i profesjonalizmu świadczonych usług pozwala wzmocnić swoją markę oraz wyróżnić się na tle konkurencji.

Coraz bardziej powszechna standaryzacja procedur, przepisów i wymagań w różnych gałęziach gospodarki, mająca na celu budowanie najwyższej jakości i bezpieczeństwa usług, staje się codziennością także w sektorze tłumaczeniowym. 

Osiągnięcie najwyższego poziomu prowadzonej działalności biur tłumaczeń umożliwiają odpowiednie kanony wiedzy i zasad oraz odpowiednie mechanizmy pozwalające je wdrożyć a następnie zapewnić odpowiednią wartość.

Norma ISO 17100

ISO 17100 jest pierwszą międzynarodową normą dotycząca usług tłumaczeniowych, która w 2015 roku zastąpiła dotychczasową normę EN 15038 (pierwszą europejską normę dedykowaną wyłącznie branży tłumaczeń). ISO 17100 idzie dalej, ponieważ odpowiadając na potrzeby rynku jeszcze bardziej doprecyzowuje i standaryzuje zasady, terminy, zakresy i procedury tego sektora gospodarki. Jest bardziej aktualna i zaawansowana w stosunku do swej poprzedniczki, dzięki czemu zyskuje znaczenie na całym świecie.

Certyfikacja na zgodność z normą ISO 17100 wymaga spełnienia wszystkich wymagań normy, jednak nie jest konieczna certyfikacja wszystkich usług i w każdym zakresie. Możliwe jest uzyskanie certyfikacji tylko dla wybranych obszarów działalności i języków.

CO DAJE CERTYFIKAT ISO 17100?

Wdrożenie i stosowanie normy przez biuro tłumaczeń jest całkowicie dobrowolne, daje jednak szereg korzyści. Certyfikat, zdobyty w wyniku audytu ze strony niezależnego podmiotu weryfikującego pozwala budować konkurencyjność na rynku i świadczy o jakości usług na poziomie europejskim. Jest to tym bardziej ważne, ponieważ coraz częściej w branży tłumaczeń pojawiają się przypadki złych praktyk oraz pseudocertyfikacji w oparciu o własne deklaracje czy zakup certyfikatów w jednostkach niedysponujących wymaganymi akredytacjami branżowymi.

Norma ISO 17100 traktowana jest przez Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń jako kluczowe narzędzie służące profesjonalizacji całego sektora tłumaczeń.

  Zapytaj o certyfikację dla Twojej branży 

  Wyślij zapytanie

  JAKIE WYMAGANIA MUSI SPEŁNIĆ BIURO TŁUMACZEŃ?

  1. Wypracowanie i stosowanie określonej procedury rekrutacji pracowników oraz dbanie o ich kompetencje.
  2. Zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych.
  3. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów, z uwzględnieniem zasad poufności.
  4. Udokumentowany system zarządzania jakością (opisane procedury postępowania).
  5. Zapewnienie, że cały proces świadczenia usługi tłumaczeniowej jest odpowiednio zaplanowany i zarządzany oraz podlega monitorowaniu i kontroli.

  Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Bureau Veritas Certification (dawniej BVQI), niezależna jednostka certyfikacyjna Grupy Bureau Veritas, jest światowym liderem na polu certyfikacji i pierwszą w Polsce jednostką, która wydała certyfikat na zgodność z normą ISO 17100, a wcześniej z PN-EN 15038.
  2. Obecność w 140 krajach pozwala zapewnić jednocześnie międzynarodową wiedzę i doświadczenie oraz znajomość warunków lokalnych.
  3. Bureau Veritas Certification jest uznaną przez ponad 35 krajowych i międzynarodowych organizacji akredytacyjnych jednostką certyfikującą.
  4. Zatrudnienie ponad 4800 doskonale wyszkolonych audytorów na całym świecie. W Polsce dysponujemy kilkudziesięcioosobowym zespołem audytorów oraz sprawdzonymi narzędziami gwarantującymi szybką, sprawną i kompleksową ocenę Państwa systemów.