Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin (IP)

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Wyzwanie biznesowe

Zachowanie bezpieczeństwa żywności oraz propagowanie zasad ochrony środowiska jest kluczowym zadaniem. Integrowana produkcja roślin (IP) uwzględnia ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej. Rolnictwo integrowane uwzględnia prawidłowy płodozmian, agrotechnikę oraz racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin. Stosowanie w uzasadnionych sytuacjach środków ochrony roślin, jak najmniej zagrażających środowisku naturalnemu oraz zdrowiu ludzi i zwierząt.

Rozwiązanie

Integrowana produkcja roślin (IP) jest dobrowolnym i nowoczesnym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu. Szczególną uwagę skupia na ochronie społeczeństwa oraz środowiska.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy: pozostałości środków ochrony roślin, azotanów, azotynów i metali ciężkich.

Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów jest certyfikat integrowanej produkcji (IP) i zastrzeżony znak IP.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Nasze podejście

Bureau Veritas prowadzi niezależną certyfikację wyrobów za zgodność ze standardami integrowanej produkcji roślin (IP) w zakresie:

  • integrowanej produkcji owoców
  • integrowanej produkcji warzyw
  • integrowanej produkcji upraw rolniczych

Zgłoszenie się producenta do systemu IP stanowi zobowiązanie do zarządzania produkcją roślin (owoców, warzyw, upraw rolniczych) zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (opracowanymi dla wybranych owoców, warzyw i upraw rolniczych) i opublikowanymi na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Certyfikowane produkty w zakresie Integrowanej Produkcji mogą być oznaczane znakiem Integrowanej Produkcji, co potwierdza jakość produktów i stanowi dla konsumentów gwarancję spełniania przez oznakowane produkty zasad produkcji integrowanej.


Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Wieloletnie doświadczenie w certyfikacji produkcji żywności na świecie.
  2. Doświadczenie w certyfikacji produkcji żywności: GLOBALG.A.P., BRC, IFS, VLOG, MSC, GMP+.
  3. Wysokie kwalifikacje w zakresie certyfikacji uznawane przez czołowych detalistów: Auchan, Carrefour, Metro.
  4. Kompetentny personel, audytorzy z wieloletnim doświadczeniem w certyfikacji produkcji integrowanej.

Zapytaj o szczegóły oferty:

Piotr Wojciechowski

+48 606 593 598, piotr.wojciechowski@pl.bureauveritas.com

DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT INTEGROWANEJ PRODUKCJI (IP) DLA OWOCÓW I WARZYW?

Certyfikat IP stanowi potwierdzenie zdrowej żywności, poszukiwanej na rynku, w której nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, azotanów, azotynów i metali ciężkich.

KIEDY I GDZIE NALEŻY ZGŁOSIĆ ZAMIAR PROWADZENIA INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN?

Zamiar prowadzenia integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji, jednak nie później niż do 31 marca.

DLACZEGO WARTO PRODUKOWAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI INTEGROWANEJ PRODUKCJI (IP)?

Aby produkować żywność o wysokich walorach odżywczych, chroniąc jednocześnie środowisko oraz spełnić wymagania największych sieci detalicznych.