eco

News

WEBINAR: Obowiązek raportowania ESG.
Co na to ISO 26000?

paź. 28 2021

BEZPŁATNY WEBINAR BUREAU VERITAS      17 LISTOPADA 2021     GODZ.: 10:30-12:00

Raportowanie niefinansowe staje się obowiązkiem dla coraz mniejszych podmiotów. Dzieje się tak przede wszystkim z przyczyn prawnych - na firmy nakładane są nowe regulacje i obowiązki ustawowe, ale też społecznych - rosną oczekiwania coraz szerszych grup interesu. Oceniany jest całokształt działań organizacji - tego, czy zmierza do zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw. Nie jest to łatwy plan, gdyż firma musi zadbać o swój budżet w połączeniu z dbałością o pracowników, dostawców, klientów, inwestorów z szacunkiem dla środowiska i klimatu.

Firmy nie mają już innej drogi wyjścia  - konieczność badania wpływu na klimat i otoczenie (ang. ESG)[i] w najbliższych latach stanie się rzeczywistością dla przedsiębiorstw znacznie mniejszych niż duże spółki przekraczające 500 pracowników[ii].

Czy raportowanie jest łatwe? Bynajmniej!

Badając zawartość raportów niefinansowych, autorzy Badania Świadomości Klimatycznej  CCA (Climate Crisis Awareness) wskazują, że spółek świadomych klimatycznie i społecznie jest mniej niż deklarowanych[iii]. Czy to celowy zabieg firm do manipulacji wynikami? Niekoniecznie. Istnieje wiele norm i standardów społecznych służących do strukturyzowania i weryfikowania różnych działań ESG. Problem polega w dużej mierze na opracowaniu długoterminowej strategii spółki, która będzie konsekwentnie ubierała plany rozwojowe firmy w działania szanujące środowisko i potrzeby otoczenia biznesowego.

Jak porządkować działalność społeczną i prośrodowiskową w firmie?

Jest to główne zagadnienie naszego webinaru, na który zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa. Zarówno te, które rozpoczęły już drogę raportowania niefinansowego jak i  te, które poszukują systematycznego podejścia do kwestii raportowania mając dopiero w perspektywie ocenę swojego wpływu na ESG. Wprowadzimy w tym miejscu normę ISO 26000 jako przykład przewodnika, który pomaga stworzyć systematyczny plan raportowania działalności społecznej i prośrodowiskowej. 

Dlaczego warto wziąć udział w webinarze?

Na spotkaniu zastanowimy się nad tym „po co mi strategia CSR?”, a przede wszystkim odpowiemy na pytanie  – „jak porządkować działalność niefinansową w firmie?” Wprowadzimy uczestników do rozwiązań normy ISO 26000, głównych jej założeń i przedstawimy korzyści, które można czerpać z normy po jej wdrożeniu. Porozmawiamy też o motywacjach dla jakich tworzone są raporty ESG – nie zawsze słusznych.

Prelegent:

T.SMORGOWICZ

Tomasz SMORGOWICZ
Ekspert ds. strategii komunikacyjnych i marketingowych, CSR oraz tworzenia koncepcji marek społecznie zaangażowanych. Na co dzień doradza zarządom firm z branży spożywczej, produkcyjnej, TSL, finansowej, doradczej, FMCG oraz start-up’om. Od ponad 20 lat Prezes Zarządu oraz CEO Studio 102 Group. Założyciel Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA, szkoleniowiec, wdrożeniowiec ISO 26000 oraz wykładowca akademicki. Audytor raportów niefinansowych w oparciu o wytyczne GRI dla międzynarodowej jednostki certyfikującej Bureau Veritas.
Prywatnie tata Igi i Karola, a także zapalony biegacz. W wolnym czasie zagorzały historyk oraz DJ-ej. 


BEZPŁATNY WEBINAR BUREAU VERITAS      17 LISTOPADA 2021      GODZ.:10:30-12:00

webinarISO26000

[i] ESG ( E – Środowisko (z ang. environment), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance)
[ii] W Polsce, z początkiem 2023r. obowiązkiem złożenia rocznego raportu niefinansowego z zakresu CSR zostanie objętych 30-40% firm ze wszystkich branż, czyli ponad 6000 podmiotów.    
[iii] Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek (ang. Corporate Climate Crisis Awareness study) Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska we współpracy z Go Responsible i MATERIALITY. Czytaj więcej: https://www.bureauveritas.pl/newsroom/niezmiennie-niska-swiadomosc-klimatyczna-spolek-gieldowych-w-polsce