SEG

Business Publication

RELACJA Z DEBATY: Kryzys klimatyczny – jak przeprogramować biznes?

paź. 8 2020

Trwają największe Targi CSR w Polsce, w tym roku po raz pierwszy odbywają się w formule online. Wirtualne stoiska, 57 wystawców można odwiedzać w dniach 5-9 października 2020 r. Organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Bureau Veritas Polska bierze udział w wydarzeniu, jako wystawca i gospodarz panelu dyskusyjnego „Kryzys klimatyczny – jak przeprogramować biznes?”.

 

Tegorocznej 8. już edycji Targów towarzyszy hasło „Środowisko! Biznesowe i naturalne”, co podkreśla zrozumienie i znaczenie postępujących zmian klimatycznych w działaniach firm. Organizatorom oraz wystawcom zależy by w tym roku wydarzenie stało się przestrzenią do dyskusji i prezentacji konkretnych dokonań poszczególnych podmiotów w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności względem środowiska naturalnego. Główną platformą wydarzenia jest strona http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/, konferencję wraz z dyskusjami ekspertów można śledzić także na kanałach Facebook i YouTube: https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu
https://www.youtube.com/user/ForumOdpBiznesu

Bureau Veritas Polska po raz kolejny bierze udział w Targach CSR. W tym roku również jako gospodarz panelu „Kryzys klimatyczny – jak przeprogramować biznes?”, który 5 października prowadził Michał Stalmach, Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska. Do rozmowy zaproszeni zostali: Anna Miazga, Ekspertka ds. Zrównoważonego Rozwoju w LPP, Robert Sroka, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową i Wschodnią, Abris Capital Partners oraz Bartłomiej Wojdyło, Zastępca Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju, CANPACK. Celem dyskusji było przedstawienie, jak kwestie klimatyczne wpłynęły na oczekiwania klientów indywidualnych, biznesowych, inwestorów, jak zmieniały się wewnętrzne oczekiwania przedsiębiorstw w tym zakresie oraz czego wymagają od biznesu nowe regulacje prawne.

DlAczego firmy decydują się na zmianę strategii i ograniczanie wpływu na klimat? 

Michał Stalmach rozpoczynając debatę i zadając pierwsze pytanie „Co w Waszych firmach było przyczyną tych zmian klimatycznych?” postawił przekornie tezę, że firmy są przecież po to by zarabiać, więc czy te kwestie klimatyczne są im naprawdę potrzebne… Anna Miazga z LPP zwróciła uwagę, że współczesny biznes nie może pozwolić sobie na lekceważenie tak ważnych kwestii jak zagrożenia klimatyczne, które dotyczą wszystkich ludzi. Stosunek do współczesnych wyzwań środowiskowych świadczy o wartościach, które panują w firmie, jak szanuje ona swoje otoczenie, interesariuszy i klientów, którzy także coraz częściej utożsamiają się z wartościami ekologicznymi. Natomiast Robert Sroka z Abris Capital Partners powiedział: „Fundusz private equity, który reprezentuję, bardzo poważnie podchodzi do kwestii klimatycznych i liczenia śladu węglowego, bo bez racjonalnego podejścia do tych zagadnień nie da się dziś i w dalszej perspektywie budować wartości spółek. Branża finansowa jest generalnie mocno skupiona na wytycznych Komisji Europejskiej w kwestiach neutralności klimatycznej. Nasze podejście wynika także z tego, że my, finansiści, liczymy wszystko bardzo dokładnie, a ograniczanie śladu węglowego się po prostu opłaci”.

„Skoro już wiemy co skłoniło Wasze firmy do wejścia na ścieżkę ograniczania ich wpływu na środowisko, powiedzcie proszę co już zrobiliście w tym temacie, czym możecie się pochwalić” – zachęcił uczestników do odpowiedzi gospodarz dyskusji, Michał Stalmach.

Bartłomiej Wojdyło z CANPACK przyznał, że jego firma przygodę ze śladem węglowym zaczęła 3 lata temu, decydując się także na raportowanie do Carbon Disclosure Project (CDP)*. Na początek wykonano analizę cyklu życia (LCA), a następnie obliczono ślad węglowy całej organizacji. Firma chciała mieć pewność co raportuje na zewnątrz dlatego też weryfikację zleciła niezależnemu podmiotowi. „Ta wiedza pozwoliła precyzyjnie zdefiniować cele, przeanalizować szanse i ryzyka, zmienić wewnętrzne myślenie w firmie i opracować strategię działania. W efekcie w roku 2019 wobec 2018 udało nam się ograniczyć ślad węglowy dla puszki aluminiowej o 14 proc., co jest niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę, że w dużej mierze zależni jesteśmy też od śladu węglowego naszych dostawców. Obecnie jesteśmy już na etapie zarządzania i podejmujemy konkretne działania by ograniczać nasze redukcje emisji dwutlenku węgla. Doradziłbym firmom, które jeszcze tego nie robią, zacznijcie liczyć swój ślad węglowy” – powiedział Bartłomiej Wojdyło.

Anna Miazga z LPP, właściciela m.in. takich marek modowych jak Reserved, House, Mohito, przyznała, że w jej firmie cele redukcji śladu węglowego przewidują ograniczenie emisji o 15 proc. do 2025 roku względem poziomu z 2019 roku w bezpośrednich operacjach firmy i cel ten powinien zostać spełniony z naddatkiem. Dalsze redukcje będą stanowić trudniejsze zadanie, ponieważ za 90 proc. emisji odpowiadają dostawcy firmy, których jest ponad 1200. „LPP wykonało ogromną pracę licząc i analizując ślad węglowy od pozyskania surowców, produkcję, transport do centrów logistycznych, z nich do salonów, a także podczas użytkowania  produktów. Obecnie realizujemy misję szkolenia naszych dostawców z ograniczania emisji. Duże znaczenie ma także motywowanie biznesowe tych partnerów, których wartości ekologiczne są zgodne z naszymi, i którzy chcą wraz z nami zmieniać się w kierunku osiągania neutralności klimatycznej” – poinformowała przedstawicielka LPP.

Również w Abris Capital Partners policzenie śladu węglowego było dużym wyzwaniem, ponieważ portfolio funduszu składające się z 15 spółek jest mocno zróżnicowane. Są to spółki zlokalizowane w kilku krajach regionu CEE, takie jak drukarnie czy firma leasingująca lokomotywy. Jednak gruntowne policzenie ich śladu węglowego pozwoliło przyjąć odpowiednią strategię działania. Celem funduszu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. (zgodnie z założeniami Zielonego Ładu Komisji Europejskiej) wszystkich jego podmiotów. Na pierwszy ogień zostały wzięte te spółki, które są najbardziej emisyjne. Ta z największym śladem węglowym opracowała już strategię redukcji emisji.

Konkretne planowanie działań ograniczania emisji dwutlenku węgla w okresie dłuższym niż 5 lat jest bardzo trudne.

W przypadku firm z sektora modowego i retail dynamika zmian rynkowych jest tak duża, że nie da się zakładać dłuższej perspektywy czasowej. LPP planując swe działania skupia się m.in. a ograniczaniu zasobów, takich jak woda, prąd, modyfikacji transportu, tworzeniu nowych, bardziej oszczędnych rozwiązań technologicznych oraz rozwijaniu recyklingu, motywowaniu oraz edukowaniu do ekologicznych zmian swoich dostawców. 5 lat to także rozsądny okres dla branży finansowej, która kupując i sprzedając spółki, zwiększając ich wartość, porusza się w cyklach 3-5 letnich.

Zmniejszanie śladu węglowego jako cel biznesowy

Goście Michała Stalmacha z Bureau Veritas Polska, przyznali także, że dzisiaj kwestie klimatyczne nie są tylko dodatkiem czy ozdobnikiem do promocyjnego komunikowania przez działy marketingu i Public Relations. Zgodzili się, że jeśli ktoś w ten sposób myśli  to przegrywa na wstępie, ponieważ traci wiarygodność wśród interesariuszy i klientów. Anna Miazga z LPP zwróciła uwagę, że obecnie otrzymuje nieporównywalnie więcej zapytań niż jeszcze kilka lat temu ze strony analityków finansowych właśnie o kwestie klimatyczne. Stwierdziła także, w czym rację przyznał jej Bartłomiej Wojdyło, że przydatne byłyby regulacje prawne dla wszystkich uczestników rynku, standaryzujące wymogi raportowania, by wszyscy rzetelnie komunikowali na zewnątrz swoje działania przyczyniające się do ograniczenia wpływu firm i organizacji na środowisko naturalne. Ważną myśl zawarł Robert Sroka z Abris Capital Partners, który powiedział, że dla niego istnieją dane finansowe i dane jeszcze nie finansowe. Ponieważ te ostatnie, w tym branie pod uwagę kwestii ekologicznych, będą miały także ogromne znaczenie i o ich wadze przekonają się ci oporni, którzy zechcą pozyskać kapitał, czy to na giełdzie, z funduszy inwestycyjnych, poprzez kredyt czy negocjując koszt ubezpieczenia. Spółki będąweryfikowane także pod kątem ich świadomości klimatycznej oraz działań w tym kierunku.
 


* Carbon Disclosure Project (CDP)* to międzynarodowa organizacja non-profit, która stworzyła światowy system dla firm i miast, umożliwiający im liczenie, zarządzanie oraz dzielenie się swoją całościową informacją w temacie działań na rzecz ochrony środowiska. CDP działa we wszystkich sektorach, motywując przedsiębiorców do działań prośrodowiskowych oraz dzielenia się osiągnięciami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.