ATEX - Bezpieczeństwo Wybuchowe i Bezpieczeństwo Pożarowe

Strefy zagrożone wybuchem

BUREAU VERITAS ZAPEWNIA DOSTĘP DO ŚWIATOWYCH RYNKÓW

Producenci pragnący sprzedawać produkty wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem muszą wykazać ich zgodność z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i europejskimi. Jeśli wytwarzasz takie produkty, musisz udokumentować,  że urządzenia te nie spowodują wybuchu.

Oferta Bureau Veritas

 • Certyfikacja produktu pod kątem zgodności z dyrektywami europejskimi lub międzynarodowymi systemami certyfikacji (CB, IECEE, IECQ, IECEx, itd.)
 • Definicja protokołów badań
 • Badania:
  • bezpieczeństwo elektryczne: ocena zagrożenia pożarem, porażeniem lub szokiem elektrycznym
  • oddziaływanie na środowisko (wibracje, wpływ, skrajne temperatury, korozja, przepuszczalność)
  • kompatybilność elektromagnetyczna
  • wyposażenie ATEX: gaz, para, mgła, mieszanina pyłowo-powietrzna
  • wykonywanie prób zmęczeniowych

Jeden proces certyfikacji ATEX i IECEx, aby uzyskać pełną zgodność

Bureau Veritas może zapewnić certyfikację ATEX i IECEx w ramach jednego procesu certyfikacyjnego, w istotny sposób zmniejszając koszty i skracając niezbędny czas.

Bureau Veritas oferuje usługi jako strona trzecia pod kątem oceny zgodności z wieloma przepisami i standardami, w tym Dyrektywy ATEX (koniecznej do sprzedaży produktów w Europie) i międzynarodowego systemu certyfikacji IECEx (stworzonego w celu ułatwienia handlu w ponad 30 krajach, zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa).  

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Bureau Veritas jest jednostką notyfikowaną dla Dyrektywy ATEX 94/9/WE.
 2. Bureau Veritas jest Organem Certyfikującym (CB) i laboratorium testowym (TL) w ramach systemu IECEx, oferując zgodność z przepisami obowiązującymi na coraz liczniejszych rynkach na świecie, w tym w Chinach, Korei, Australii, Rosji, Brazyli i wielu innych krajach.

Przykłady typowych oznakowań produktów

 

przykład oznakowań produktów

przykład oznakowań produktów

 

Zapytaj o usługi z zakresu Strefy zagrożone wybuchem dla Twojej firmy:

Dział Przemysłowy
+48 22 549 04 00, biuro@pl.bureauveritas.com