ISO 45001(black filter)

News

Norma ISO 45001:2018 opublikowana!

cze. 15 2018

12 marca br. decyzją International Organization for Standardization (ISO), opublikowano normę ISO 45001:2018, która zastąpi obecne standardy dotyczące BHP, takie jak OHSAS 18001:2007.

Norma ISO 45001:2018 jest oparta na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jej wdrożenie jest decyzją strategiczną i operacyjną dla organizacji. Umożliwia ona opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami związanymi z wykonywana praca. W normie ISO 45001:2018 została zastosowana koncepcja struktury nadrzędnej (High Level Structure). To kompleksowe podejście umożliwiło pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Przejście na standard ISO 45001:2018 będzie odbywało się według takiego samego schematu, jak w przypadku innych ostatnio zaktualizowanych standardów. Po opublikowaniu nowego standardu, poprzedni standard – OHSAS 18001 – będzie obowiązywał przez trzy lata. Po upływie tego okresu certyfikaty OHSAS 18001 stracą ważność.

Szczegóły dotyczące przejścia klientów z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 są bardzo przejrzyste. IAF promuje podejście, zgodnie z którym, po zakończeniu okresu przejściowego, akceptowane będą tylko akredytowane certyfikaty ISO 45001:2018. W przypadku klientów posiadających certyfikat nieakredytowany, przejście na ISO 45001:2018 będzie wymagało procesu wstępnej certyfikacji (etap 1 i etap 2) bez możliwości skrócenia czasu trwania audytu.

W celu uniknięcia problemów z Państwa certyfikacją informujemy, że ostatecznym terminem wydania nowego certyfikatu jest 11 marca 2021 roku. Do tej daty cały proces certyfikacji musi zostać zakończony, łącznie z wyjaśnieniem ewentualnych niezgodności.

Może się wydawać, że czasu jest dużo, ale nie jest to do końca prawdą. Aby pomyślnie przejść na standard ISO 45001:2018, trzeba wykazać istnienie jasnej i skutecznej strategii z odpowiednio zaplanowanymi zasobami i działaniami.

W razie dodatkowych pytań dotyczących procesu przejścia i wymagań związanych z uzyskaniem certyfikacji na zgodność z nową normą zachęcamy do kontaktu pod adresem: certyfikacja@pl.bureauveritas.com oraz bezpośrednio z opiekunem Klienta.


Zachęcamy do przeszkolenia kluczowych członków zespołów ds. zarządzania BHP.

Więcej informacji: 
www.szkolenia.bureauveritas.pl oraz szkolenia@pl.bureauveritas.com

Aby być na bieżąco z nowymi informacjami zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze @LEAD__BV i dołączenia do naszej społeczności LinkedIn (Bureau Veritas Certification), aby podzielić się doświadczeniami i pytaniami na temat przejścia na nowy standard.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Bureau Veritas

+48 22 549 04 00