Press Release

Bureau Veritas rozszerza ofertę w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączy siły z Secura

sty. 29 2021
Dzięki przejęciu większości udziałów w spółce Secura, specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie, Bureau Veritas uzupełnia swoje usługi oceny zgodności z wymogami cyberbezpieczeństwa o kompetencje najwyższej klasy.

20 stycznia br,  firma Bureau Veritas ogłosiła zakończenie transakcji nabycia spółki Secura B.V., którą zapoczątkowało przejęcie większości udziałów. Przejęta spółka specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. Secura będzie fundamentem, na którym oprze się strategia cyberbezpieczeństwa prowadzona przez Bureau Veritas.

Rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z bezpieczeństwem cyfrowym i nowe rozporządzenia prowadzą do coraz większego zainteresowania ocenami zgodności. Z tego względu usługi związane z testami, inspekcjami i certyfikacją (TIC) w zakresie cyberbezpieczeństwa to rozwijający się rynek, na którym obserwuje się duże ożywienie i prognozuje szybki wzrost. Secura jest cenionym graczem na tym obiecującym rynku i skupia się na usługach TIC.

Firma Secura została założona w 2000 r. w Holandii i ma 100 pracowników w dwóch ośrodkach technologicznych w Eindhoven i Amsterdamie. W 2020 r. spółka odnotowała przychody nieco poniżej 10 milionów euro.

Dzięki wiedzy eksperckiej i dużym umiejętnościom, Secura ma holistyczne podejście do bezpieczeństwa i ocenia ryzyko dla cyberbezpieczeństwa zgodnie ze standardami, zasadami ramowymi i programami certyfikacyjnymi. Misja firmy Secura to: „Zapewnianie wglądu w bezpieczeństwo”.

– Ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem rośnie zarówno w spółkach, jak i dla osób fizycznych – mówi Didier Michaud-Daniel, Dyrektor Generalny Bureau Veritas. – Dane osobowe i firmowe, a także ich systemowa ochrona, to najważniejsze wyzwanie związane z bezpieczeństwem, ochroną i zrównoważonym rozwojem biznesu. Ten strategiczny związek jest wspierany przez dynamiczny rozwój Bureau Veritas w zakresie oceny zgodności składników majątku niematerialnego. W najbliższych latach spodziewamy się przyspieszenia na rynku cyberbezpieczeństwa i TIC, a ekspercka wiedza firmy Secura wzmocni naszą globalną ofertę skierowaną do kluczowych obszarów geograficznych i branż. W imieniu Komitetu Wykonawczego Bureau Veritas chciałbym serdecznie powitać cały zespół firmy Secura.

Zarówno Bureau Veritas, jak i Secura, widzą w cyberbezpieczeństwie duży potencjał rozwoju w kolejnych dekadach dodaje Dirk Jan van den Heuvel, Dyrektor Zarządzający Secura. – Istnieje wyraźna potrzeba zwiększenia poziomu ochrony w wielu aspektach życia społecznego. Połączenie sił z Bureau Veritas z całą pewnością przyspieszy naszą ekspansję i zwiększy możliwości firmy Secura w zakresie dzielenia się ekspercką wiedzą na temat bezpieczeństwa. Jesteśmy pewni, że w przyszłości to strategiczne posunięcie pozwoli nam rozwijać się jeszcze szybciej dzięki oddziaływaniu Bureau Veritas. To renomowana organizacja, która w opinii wiodących światowych firm słynie ze swojej rzetelności.

Secura świadczy usługi z zakresu testowania, audytów, szkoleń i certyfikacji, które obejmują pracowników, organizacje i technologie (takie jak sieci, systemy, aplikacje i dane). Spółka ma wiele najwyższej klasy akredytacji i licencji na prowadzenie działalności obejmującej usługi testowania i usługi certyfikacyjne zgodne z szeregiem norm (w tym ISO 270011, NIST CSF2, OWASP ASVS3, ISAE 3000/34024, regulacjami UNECE5, ETSI EN 303 6456, IEC 624437 czy Common Criteria8).

Mimo że firma Secura jest silnie osadzona w europejskim rynku bezpieczeństwa, obsługuje teraz zróżnicowaną bazę klientów i działa we wszystkich sektorach, skupiając się na branżach: technologicznej, energetycznej, motoryzacyjnej, finansowej, publicznej i medycznej.

Secura

1 ISO 27001 to wiodąca międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem informacji.

2 NIST Cybersecurity Framework (CSF) to zbiór wytycznych dla spółek z sektora prywatnego, których należy przestrzegać, by być lepiej przygotowanym do rozpoznawania i wykrywania ataków cybernetycznych, a także reagowania na nie.

3 OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) to szczegółowy zbiór wymogów i wytycznych związanych z bezpieczeństwem, które można wykorzystać w projektowaniu, tworzeniu i testowaniu aplikacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa

4 ISAE 3000/3402 to normy zapewniające bezpieczeństwo informacji niefinansowych (3000) i kontroli wewnętrznych (3402)

5 Regulacje Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE) obejmują bezpieczeństwo pojazdów, ochronę środowiska, efektywność energetyczną i zapobieganie kradzieżom

6 ETSI EN 303 645 określa podstawowe wymogi dla urządzeń IoT adresowanych do konsumentów

7 IEC 62443 to norma określająca możliwości systemów kontroli i ich komponentów w zakresie bezpieczeństwa

8 Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (zwane także Common Criteria albo CC) to międzynarodowa norma (ISO/IEC 15408) dotycząca certyfikacji bezpieczeństwa komputerowego


O Secura

Secura to niezależny ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Secura dostarcza informacji, które pozwalają na ochronę cennych składników majątku i danych. Dzięki nam cyberbezpieczeństwo staje się namacalne i mierzalne w dziedzinach takich jak IT, OT i IoT. Dzięki usługom doradczym, testowym, szkoleniowym i certyfikacyjnym firma Secura oferuje holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa, które obejmuje wszelkie aspekty prowadzenia działalności, od pracowników, polityk i procesów organizacyjnych po sieci, systemy, aplikacje i dane.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na www.secura.com