Press Release

Bureau Veritas debiutuje na 
CAC 40 ESG

wrz. 17 2021
17 września 2021, Bureau Veritas, światowy lider branży Testing, Inspection, Certification debiutuje w indeksie Euronext CAC 40 ESG, którego celem jest wyróżnienie 40 firm wykazujących najlepsze praktyki w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej biznesu oraz ładu korporacyjnego (ESG).


Didier Michaud-Daniel, dyrektor generalny Grupy Bureau Veritas (Chief Executive Officer), komentuje: 
„Jesteśmy dumni, że Euronext wybrał nas do CAC 40 ESG. To wyróżnienie potwierdza silne zaangażowanie 78 000 pracowników Bureau Veritas w kwestie środowiskowe, społeczne oraz zrównoważone praktyki zarządcze wg zasad ładu korporacyjnego. Zrównoważony rozwój stanowi podstawę dla strategii Bureau Veritas i dotyczy wszystkich działań z wiązanych z prowadzeniem przez nas biznesu. Dziś wszystkie firmy mają obowiązek działać tak, aby mieć pozytywny wpływ na planetę i jej mieszkańców. Dzięki BV Green Line umożliwiamy naszym klientom wzmocnienie efektywności ich polityk oraz strategii ESG. Jako niezależna i zaufana strona trzecia wspieramy tych, którzy chcą wykazać swoje zobowiązania poprzez przejrzyste i wiarygodne działania.”

Zaangażowanie Bureau Veritas w zrównoważony rozwój zostało również docenione przez agencje ratingowe z zakresu Corporate Social Responsibility: Platynowy Medal EcoVadis, ISS ESG 'Prime' 2021, MSCI AA. Bureau Veritas zostało również wyróżnione tytułem “Gold Class and Industry mover” w rankingu zrównoważonego rozwoju - Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2021 Sustainability Yearbook. Potwierdzając zaangażowanie w zrównoważone finansowanie, od lutego 2021 Bureau Veritas indeksuje warunki finansowe pożyczki konsorcjalnej do wskaźników ESG.

Aby dowiedzieć się więcej o charakterystyce indeksu CAC 40 ESG, odwiedź stronę Euronext.com

O Bureau Veritas

Bureau Veritas posiada doświadczenie i fachową wiedzę w zakresie wspierania największych organizacji na świecie w doskonaleniu zrównoważonego rozwoju w wielu sektorach, między innymi w sektorze żywności, farmaceutycznym, finansowym i produkcyjnym. Ciesząc się ugruntowaną pozycją w zakresie weryfikacji ochrony środowiska, aspektów BHP oraz danych społecznych, Bureau Veritas jest także Członkiem GRI, licencjonowanym weryfikatorem zgodności z normą AA1000AS oraz organem weryfikującym zgodność z normą ISO 14064-1 (posiadającym akredytację UKAS).