Press Release

Wznów działalność z Bureau Veritas

Maj. 18 2020

Firma Bureau Veritas opracowała pakiet rozwiązań dotyczących wznowienia działalności odpowiedni dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości czy branży.

Dla wszystkich firm priorytetem jest teraz jak najszybszy powrót do pracy oraz możliwość zapewnienia odpowiednich warunków BHP zarówno dla pracowników, jak i klientów. W oparciu o doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem, firma Bureau Veritas opracowała pakiet rozwiązań, który zapewni wsparcie podczas wznawiania działalności w okresie wychodzenia z pandemii i powrotu do normalności.

Zarówno firmy, jak i władze publiczne zarządzające obiektami muszą zademonstrować swoim klientom oraz partnerom, że wdrożone zostały wszelkie wymagane środki ochronne. Firmy ze wszystkich sektorów gospodarki muszą mieć możliwość ochrony swoich pracowników, gdy ci wrócą do pracy, niezależnie od tego, gdzie będą oni pracować - w fabryce czy w biurze.

Rozwiązanie pod nazwą #RESTART YOUR BUSINESS WITH BV zostało opracowane we współpracy z ekspertami i interesariuszami różnych branż. Celem Bureau Veritas jest:

  • Zapewnienie, że procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzone w celu wznowienia działalności spełniają wszelkie przepisy lokalne i międzynarodowe, a także są zgodne
    z najlepszymi praktykami rynkowymi.
  • Potwierdzenie, że wyznaczone procedury są odpowiednie dla konkretnych potrzeb związanych
    z obszarem działalności firmy, a także że są skutecznie wdrażane.
  • Potwierdzenie zgodności z pozycji niezależnej i godnej zaufania strony trzeciej w celu dostarczania certyfikatów i etykiet zgodności.

Program #RESTART YOUR BUSINESS WITH BV ma na celu wyeliminowanie ryzyka, jakie występuje w przypadku wszystkich miejsc, w których mieszkają i pracują ludzie, takich jak place budowy, fabryki, biura, hotele, restauracje, sklepy i inne obiekty użytku publicznego.

By uzyskać więcej informacji na temat oferty odwiedź naszą stronę internetową:

Didier
Michaud-Daniel

Dyrektor Generalny

Bureau Veritas

W trwającym obecnie okresie wznawiania działalności na rynkach całego świata, nasza rola, czyli rola ekspertów reprezentujących niezależną stronę trzecią, jest dla procesu budowania zaufania ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Nasza obecność w 140 krajach świata i niezrównane doświadczenie w zakresie procesów certyfikacji są ogromnymi atutami. Pozwalają nam oferować firmom, władzom publicznym i całemu ogółowi społeczeństwa usługi na najwyższym poziomie oraz dogłębną znajomość specyfiki lokalnego rynku i obowiązujących na nim przepisów.
#restart