klimat

WEBINAR: Zmiany klimatu - strategiczne wyzwanie dla biznesu

kwi. 22 2020
Summary

WEBINAR BUREAU VERITAS      30 KWIETNIA 2020          GODZ. 10:30-12:00


ZMIANY KLIMATU - STRATEGICZNE WYZWANIE DLA BIZNESU

Już 30 kwietnia zapraszamy na webinar rozpoczynający cykl „Klimatycznych Czwartków z Bureau Veritas” – szkoleń będących odpowiedzią na coraz większą zależność między aktywnością człowieka, działalnością biznesową a klimatem.

Zmiany klimatu  - realne zagrożenie czy tylko medialny trend?

Jesteśmy świadomi, że temat powiązań zmian klimatu z aktywnością biznesową nie jest jedynie elementem wizerunkowym. To ciągle rosnące wyzwanie środowiskowe, społeczne i gospodarcze, gdyż to właśnie działalność biznesowa ma decydujący wpływ na globalne procesy i indywidualne tendencje konsumenckie. 

Naszym celem jest wskazanie działań związanych z rzeczywistym przygotowaniem biznesu do rosnących wymagań interesariuszy dotyczących klimatu – określenia wpływu firmy na klimat i zarządzania nim. Z drugiej strony - oceny wpływu klimatu na firmę wraz z identyfikacją ryzyk (zagrożeń) i szans (możliwości) dla biznesu związanych z aktualnymi i przyszłymi skutkami zmian klimatycznych.

Jakie tematy podejmiemy na webinarze?

  • Zmiany klimatu – globalne zagrożenie czy tylko trend w social media? (Przyczyny zmian klimatu, emisje gazów cieplarnianych na świecie i w Polsce, skutki zmian klimatu w Polsce.)
  • Wpływ zagadnień związanych ze zmianami klimatu na biznes. (Sustainable finance, wytyczne KE odnośnie raportowania kwestii klimatycznych, wymagania TCFD, wymagania inwestorów, klientów. Nowe kryteria Badania Spółek Świadomych Kryzysu Klimatycznego)
  • Doświadczenia naszych klientów (ich cele, motywacje, wyzwania w kontekście zmian klimatu)
  • Co firma może zrobić dla klimatu?
  • Elementy zarządzania wpływem na klimat (Carbon Disclosure Project – jak osiągnąć wysoką ocenę?, Ślad węglowy jako podstawa zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, Ryzyka i szanse w zmianach klimatu, High level w zarządzaniu kwestiami klimatycznymi w firmie)

Prowadzący: 

MICHAŁ STALMACH - starszy konsultant ds. zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska. Specjalizuje się w obliczaniu śladu węglowego organizacji, produktów, wydarzeń, neutralizacji emisji gazów cieplarnianych (carbon offset), a także opracowywaniu planów działań firm w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na klimat oraz zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Zajmuje się również weryfikacją emisji gazów cieplarnianych oraz raportów społecznej odpowiedzialności biznesu. Był odpowiedzialny za ocenę kwestionariuszy przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w ramach programów Climate Change oraz Supply Chain organizacji Carbon Disclosure Project

klimatyczne czwartki