eco

WEBINAR: I,  II , III RED – co oznacza najnowsza dyrektywa UE dla zrównoważonych biopaliw i certyfikacji bioenergii

mar. 4 2022
BEZPŁATNY WEBINAR BUREAU VERITAS      17 marca 2022      Godz. 10:30 -12:00

Unijna dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii 2018/2001 (RED II) określa kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw, paliw z biomasy, a także paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) i pochodzących z recyklingu paliw węglowych (RCF). Istnieje kilka dobrowolnych systemów, które pomagają przedsiębiorstwom zapewnić pełną zgodność z wymogami RED II.  W ramach ogólnoświatowej walki przedsiębiorstw o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i śladu węglowego, wiele z nich zwraca się ku odnawialnym źródłom energii. Jedną z dostępnych alternatyw jest bioenergia: energia pochodząca z materiałów organicznych, która jest w stanie zapewnić bezpośrednie ciepło, energię elektryczną oraz jest przechowywana i transportowana tam, gdzie jest potrzebna w postaci paliw.  

W tym webinarium przedstawimy podstawowe wymagania dyrektywy RED II, nadchodzące zmiany w ramach wdrożenia RED III, a także trzy dobrowolne systemy uznane przez Komisję Europejską: REDcert EU, ISCC EU i KZR INiG. Podamy również warunki korzystania z systemu handlu emisjami (EU-ETS).

CELE:

 • Zrozumienie wymogów zrównoważonego rozwoju w ramach dyrektywy RED II oraz nadchodzące zmiany w perspektywie wdrożenia RED III
 • Zapoznanie z wymogami ramowymi ISCC, REDcert, EU-ETS
 • Odkrycie, jak uzyskać dostęp do nowych rynków dzięki certyfikacji, aby udowodnić zrównoważony charakter biopaliw i biomasy 

Jakie tematy podejmiemy na spotkaniu? 

 • Kontekst rynkowy: rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną
 • Co to jest RED II i jej kryteria zrównoważonego rozwoju
 • Nadchodzące zmiany w perspektywie wdrożenia RED III
 • Wymagania systemów REDcert EU,  ISCC UE oraz EU-ETS
 • Przykłady certyfikacji
 • Proces certyfikacji w skrócie
 • Rola Bureau Veritas
 • Pytania i odpowiedzi 

PRELEGENT:

SZYMON KOŁODZIEJCZYK – Global Product Manager – Audytor Biopaliw i Biomasy, Bureau Veritas Poland 

RED web